LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Betahistine dihydrochloride Accord (Betahistine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Betahistine dihydrochloride Accord (Rp) tabletki 8 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 5,70 Cena 100% (zł): 5,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Betahistine dihydrochloride Accord (Rp) tabletki 8 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,00 Cena 100% (zł): 14,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Betahistine dihydrochloride Accord (Rp) tabletki 8 mg 90 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,00 Cena 100% (zł): 18,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Betahistine dihydrochloride Accord (Rp) tabletki 16 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,00 Cena 100% (zł): 10,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Betahistine dihydrochloride Accord (Rp) tabletki 16 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,50 Cena 100% (zł): 20,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Betahistine dihydrochloride Accord (Rp) tabletki 16 mg 90 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 28,00 Cena 100% (zł): 28,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Betahistine dihydrochloride Accord (Rp) tabletki 24 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,00 Cena 100% (zł): 18,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Betahistine dihydrochloride Accord

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Co zawiera lek Betahistine dihydrochloride Accord?

Lek Betahistine dihydrochloride Accord występuje w postaci tabletek w trzech dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka zawiera 8 mg, 16 mg lub 24 mg dichlorowodorku betahistyny. Tabletkę 16 mg można podzielić na dwie równe części. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa lek Betahistine dihydrochloride Accord?

Betahistyna działa poprzez poprawę przepływu krwi w uchu wewnętrznym, co powoduje obniżenie zwiększonego ciśnienia w uchu.

Kiedy stosować lek Betahistine dihydrochloride Accord?

Lek Betahistine dihydrochloride Accord jest stosowany w leczeniu objawów zespołu Ménière’a, takich jak: zawroty głowy, szumy uszne, utrata słuchu i nudności.

Jak stosować lek Betahistine dihydrochloride Accord?

Dawkowanie leku Betahistine dihydrochloride Accord, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można przyjmować w trakcie lub po posiłku. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Betahistine dihydrochloride Accord?

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Betahistine dihydrochloride Accord nie może być stosowany?

Leku Betahistine dihydrochloride Accord nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (betahistynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Betahistine dihydrochloride Accord nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Betahistine dihydrochloride Accord?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Betahistine dihydrochloride Accord lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

Jak stosować lek Betahistine dihydrochloride Accord z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Betahistine dihydrochloride Accord w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Betahistine dihydrochloride Accord u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Betahistine dihydrochloride Accord?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Betahistine dihydrochloride Accord, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Betahistine dihydrochloride Accord i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych: obrzęk twarzy, warg, języka lub szyi, trudności w oddychaniu, czerwona wysypka skórna, świąd skóry.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Betahistine dihydrochloride Accord?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy lek Betahistine dihydrochloride Accord wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Betahistine dihydrochloride Accord nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy pamiętać, że choroba z powodu której lek jest przyjmowany, może powodować wystąpienie zawrotów głowy czy nudności, co może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać lek Betahistine dihydrochloride Accord?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner