Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Betanil (Betahistine, Betahistyna) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Betanil forte (Rp) tabletki 24 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,00 Cena 100% (zł): 29,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Betanil forte: tabletki (24 mg) 20 szt.

Biofarm Sp. z o.o.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek stosowany przeciw zawrotom głowy.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 24 mg dichlorowodorku betahistyny. 1 tabletka zawiera 210 mg laktozy jednowodnej. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

WSKAZANIA
Choroba Méniere'a charakteryzująca się triadą następujących, zasadniczych objawów: zawroty głowy (z nudnościami, wymiotami), postępująca utrata słuchu, szumy uszne.
Objawowe leczenie zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego.

DAWKOWANIE
Dawkowanie należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta. Czasami poprawę można zaobserwować dopiero po kilku tygodniach leczenia.
Dorośli
12-24 mg dwa razy na dobę; zaleca się przyjmowanie podczas posiłków.
Dzieci i młodzież
Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z powodu niewystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Nie ma konieczności zmiany dawkowania w tej grupie pacjentów.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie ma konieczności zmiany dawkowania w tej grupie pacjentów.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Guz chromochłonny nadnerczy.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparatu nie należy stosować u kobiet w ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. U kobiet karmiących piersią należy ocenić potencjalne korzyści dla kobiety karmiącej i ryzyko dla dziecka.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: bóle głowy; nudności i zaburzenia trawienia. Ponadto mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości, np. anafilaksja; łagodne dolegliwości żołądkowo-jelitowe (np. wymioty, bóle żołądka i jelit, wzdęcia i gazy); skórne i podskórne reakcje nadwrażliwości, szczególnie obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka i świąd.

UWAGI
Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkim niedociśnieniem tętniczym. W trakcie leczenia należy dokładnie kontrolować pacjentów z czynną lub przebytą chorobą wrzodową oraz pacjentów z astmą oskrzelową. Należy zachować ostrożność, stosując betahistynę u pacjentów z pokrzywką, wysypką lub alergicznym nieżytem nosa ze względu na możliwość nasilenia tych objawów.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychBetanil forte (Rp) tabletki 24 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 33,50 Cena 100% (zł): 33,50 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Betanil forte (Rp) tabletki 24 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 37,30 Cena 100% (zł): 37,30 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie