LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Betaserc ODT (Betahistine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Betaserc ODT (Rp) tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 24 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 32,00 Cena 100% (zł): 32,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Betaserc ODT (Rp) tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 24 mg 50 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 53,50 Cena 100% (zł): 53,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Betaserc ODT

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Mylan IRE Healthcare Ltd.

Co zawiera Betaserc?

Lek Betaserc występuje w postaci tabletek (2 dawki) i tabletek rozpadających się w jamie ustnej. Wszystkie pozycje leku są dostępne na receptę.
Betaserc tabletki
1 tabletka Betaserc zawiera 8 mg lub 24 mg dichlorowodorku betahistyny.
Betaserc ODT tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej Betaserc ODT zawiera 24 mg dichlorowodorku betahistyny. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią.

Jak działa Betaserc?

Betahistyna działa poprzez poprawę przepływu krwi w uchu wewnętrznym, co powoduje obniżenie zwiększonego ciśnienia w uchu.

Kiedy stosować Betaserc?

Lek Betaserc jest stosowany w leczeniu choroby Meniere'a charakteryzującej się następującymi objawami: zawroty głowy (z nudnościami, wymiotami), postępująca utrata słuchu, szumy uszne.
Lek Betaserc jest również stosowany w objawowym leczeniu zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego.

Jak stosować Betaserc?

Dawkowanie leku Betaserc, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia. Lek Betaserc może powodować łagodne dolegliwości żołądkowe; przyjmowanie leku z jedzeniem może pomóc zmniejszyć te dolegliwości. Tabletkę należy połknąć i popić wodą. Tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej należy umieścić na języku i pozwolić jej się rozpaść przed połknięciem, popijając wodą lub bez popijania.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Betaserc?

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Betaserc nie może być stosowany?

Leku Betaserc nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (betahistynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Betaserc nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Betaserc?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Betaserc lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza.

Jak stosować Betaserc z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Betaserc w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Betaserc u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Betaserc?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Betaserc, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Betaserc i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznych: obrzęk twarzy, ust, języka lub szyi, obniżenie ciśnienia krwi, trudności w oddychaniu, utrata świadomości, czerwona lub grudkowata wysypka skórna lub stan zapalny skóry ze świądem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Betaserc?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Betaserc wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Jest mało prawdopodobne, aby lek Betaserc wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę narzędzi i maszyn. Należy pamiętać, że choroby leczone lekiem Betaserc (choroba Meniere’a i zawroty głowy) mogą powodować uczucie wirowania oraz nudności i mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jak przechowywać Betaserc?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner