LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Bilaxten (Bilastine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Bilaxten (Rp) tabletki 20 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,00 Cena 100% (zł): 16,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Bilaxten (Rp) tabletki 20 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 38,00 Cena 100% (zł): 38,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Bilaxten

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Co zawiera  Bilaxten?

Lek Bilaxten występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka zawiera 20 mg bilastyny.

Jak działa Bilaxten?

Bilastyna jest lekiem przeciwhistaminowym, który łagodzi objawy reakcji alergicznej.

Kiedy stosować Bilaxten?

Lek Bilaxten jest stosowany w celu złagodzenia objawów kataru siennego (kichanie, świąd, katar, zatkany nos oraz zaczerwienione i łzawiące oczy) oraz innych postaci alergicznego nieżytu nosa.
Lek Bilaxten może być również stosowany do leczenia pokrzywki.

Jak stosować Bilaxten?

Dawkowanie leku Bilaxten, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Tabletkę należy przyjmować na czczo, np. rano przed śniadaniem. Tabletkę należy połknąć, popijając szklanką wody. Linia podziału na tabletce tylko ułatwia jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia a nie służy podzieleniu tabletki na mniejsze dawki.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Bilaxten?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy ją przyjąć możliwie jak najszybciej, a następnie powrócić do regularnego przyjmowania dawki o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Bilaxten nie może być stosowany?

Leku Bilaxten nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (bilastynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek Bilaxten nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Bilaxten?

Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy utrzymują się. Pacjenci z chorobami wątroby lub nerek powinni poinformować o tym lekarza.

Jak stosować Bilaxten z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Jak stosować Bilaxten z jedzeniem i piciem?

Nie należy przyjmować leku Bilaxten razem z jedzeniem ani z sokiem grejpfrutowym, ani innymi sokami owocowymi, ponieważ osłabia to działanie leku. Po przyjęciu leku Bilaxten należy poczekać 1 godzinę przed przyjęciem posiłku lub soku owocowego. Po przyjęciu posiłku lub wypiciu soku owocowego należy odczekać 2 godziny przed przyjęciem leku Bilaxten.

Czy można stosować Bilaxten w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz podejmuje decyzję o możliwości stosowania leku Bilaxten u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Bilaxten?

Działania niepożądane leku Bilaxten są przedstawione w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Bilaxten?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy Bilaxten wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Badania wykazały, że stosowanie leku Bilaxten w zalecanej dawce nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów. U niektórych osób może jednak wystąpić senność, która może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jak przechowywać Bilaxten?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner