LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Bilobil Forte (Ginkgo biloba)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Bilobil Forte (OTC) kapsułki twarde 80 mg 60 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 31,00 Cena 100% (zł): 31,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Bilobil Forte (OTC) kapsułki twarde 80 mg 90 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 49,00 Cena 100% (zł): 49,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Bilobil Forte

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Krka d.d., Novo mesto

Co zawiera Bilobil Forte?

Lek Bilobil Forte występuje w postaci kapsułek i jest dostępny bez recepty.
1 kapsułka zawiera 80 mg suchego wyciągu z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu. Lek zawiera laktozę i glukozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość glukozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, czerń brylantową, czerwień koszenilową i żółcień pomarańczową - mogą powodować reakcje alergiczne.

Jak działa Bilobil Forte?

Wyciąg z liści miłorzębu japońskiego usprawnia krążenie i poprawia dostarczenie tlenu i glukozy do mózgu. Substancje czynne wyciągu: glikozydy flawonowe, ginkgolidy i bilobalid, rozszerzają naczynia krwionośne, poprawiają przepływ krwi, zapobiegają agregacji płytek.

Kiedy stosować Bilobil Forte?

Lek Bilobil Forte stosuje u pacjentów z następującymi objawami:
- osłabieniem pamięci i sprawności umysłowej związanymi z wiekiem;
- pomocniczo w zaburzeniach krążenia mózgowego (z objawami zawrotów głowy, szumu w uszach);
- pomocniczo w zaburzeniach ukrwienia kończyn (z objawami uczucia ochłodzenia, bólu w czasie chodzenia).

Jak stosować Bilobil Forte?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować większych dawek niż zalecane.
Dorośli
U pacjentów z zaburzeniami pamięci i sprawności umysłowej związanymi z wiekiem: 1 kapsułka Bilobil Forte 2 do 3 razy na dobę.
W zawrotach głowy, szumie w uszach, osłabieniu słuchu: 2 kapsułki Bilobil Forte na dobę, rano i wieczorem.
W objawach zaburzeń ukrwienia kończyn: 2 kapsułki Bilobil Forte na dobę, rano i wieczorem.
Istotne oznaki poprawy pojawiają się zwykle po 3 tygodniach zażywania leku. Jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów lub po 30 dniach stosowania leku nie następuje poprawa, należy zwrócić się do lekarza. Kurację można kontynuować przez 3 miesiące; po 3 miesiącach należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu podjęcia decyzji o potrzebie dalszego stosowania leku Bilobil Forte.
Dzieci
Lek Bilobil Forte nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.
Sposób podawania
Lek można stosować niezależnie od posiłków. Kapsułki należy połknąć, popijając wodą.

Kiedy Bilobil Forte nie może być stosowany?

Leku Bilobil Forte nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (wyciąg z liści miłorzębu japońskiego) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Bilobil Forte?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 30 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze skłonnością do krwawień ponieważ lek Bilobil Forte może wydłużać czas krwawienia. Przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi należy poinformować lekarza o stosowaniu leku. Zaleca się przerwać stosowanie leku Bilobil Forte przynajmniej 36 godzin przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym, takim jak np. wyrywanie zęba. Leku Bilobil Forte nie należy stosować równocześnie z napojami alkoholowymi.

Jak stosować Bilobil Forte z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu preparatów zawierających wyciąg z liści miłorzębu japońskiego w przypadku regularnego przyjmowania kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwpłytkowych (np. klopidogrel, tyklopidyna) lub z lekami przeciwzakrzepowymi (np. heparyna, warfaryna lub pochodne kumaryny), ponieważ  jednoczesne ich stosowanie może zwiększać ryzyko krwawień. Jeśli pacjent przyjmuje: trazodon, inhibitory pompy protonowej (np. omeprazol), nifedypinę, środki moczopędne z grupy tiazydów należy skontaktować się z lekarzem  przed zastosowaniem leku Bilobil Forte.

Czy można stosować Bilobil Forte w ciąży i okresie karmienia piersią?

Kobietom w ciąży oraz matkom karmiącym piersią nie zaleca się stosowania leku Bilobil Forte; przed użyciem należy poradzić się lekarza.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Bilobil Forte?

Bardzo rzadko mogą wystąpić: zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (takie jak nudności, zaparcia, biegunki), ból głowy, krwawienia lub skórne reakcje alergiczne (świąd, wysypka). Ryzyko krwawień zwiększa się w przypadku jednoczesnego stosowania leku Bilobil Forte i leków przeciwpłytkowych lub przeciwzakrzepowych.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Bilobil Forte?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Bilobil Forte należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Bilobil Forte wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Brak doniesień o wpływie leku Bilobil Forte na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jak przechowywać Bilobil Forte?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner