LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Bilobil Intense (Ginkgo biloba)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Bilobil Intense (OTC) kapsułki twarde 120 mg 60 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 36,50 Cena 100% (zł): 36,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Bilobil Intense

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Krka d.d., Novo mesto

Co zawiera Bilobil Intense?

Lek Bilobil Intense występuje w postaci kapsułek i jest dostępny bez recepty.
1 kapsułka zawiera 120 mg suchego wyciągu z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 26,4 do 32,4 mg  flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) do 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12 do 3,84 mg bilobalidu. Lek zawiera laktozę i glukozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość glukozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Jak działa Bilobil Intense?

Wyciąg z liści miłorzębu japońskiego usprawnia krążenie i poprawia dostarczenie tlenu i glukozy do mózgu. Substancje czynne wyciągu: glikozydy flawonowe, ginkgolidy i bilobalid, rozszerzają naczynia krwionośne, poprawiają przepływ krwi, zapobiegają agregacji płytek.

Kiedy stosować Bilobil Intense?

Lek Bilobil Intense stosuje u pacjentów z następującymi objawami:
- osłabieniem pamięci i sprawności umysłowej związanymi z wiekiem;
- pomocniczo w zaburzeniach krążenia mózgowego (z objawami zawrotów głowy, szumu w uszach);
- pomocniczo u pacjentów wykonujących zalecany program ćwiczeń fizycznych w leczeniu niespecyficznej choroby naczyń obwodowych z objawami chromania przestankowego).

Jak stosować Bilobil Intense?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować większych dawek niż zalecane.
Dorośli
Zazwyczaj stosowana dawka to 1 kapsułka Bilobil Intense przyjmowana dwa razy na dobę, najlepiej rano i wieczorem.
W przypadkach osłabienia pamięci i sprawności umysłowej związanego z wiekiem oraz z zaburzeniem krążenia mózgowego pierwsze oznaki poprawy pojawiają się zwykle po 3 tygodniach zażywania leku. Jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów lub po 30 dniach stosowania leku nie następuje poprawa, należy zwrócić się do lekarza. W pomocniczym leczeniu niespecyficznej choroby naczyń obwodowych z objawami chromania przestankowego u pacjentów wykonujących zalecany program ćwiczeń fizycznych, dla uzyskania dłużej trwającego efektu, zaleca się przyjmowanie leku Bilobil Intense przynajmniej przez 3 miesiące; działanie leku pojawia się dopiero po wielu tygodniach leczenia (w badaniach klinicznych obserwowano je po 10-12 tygodniach). Po 3 miesiącach należy poradzić się lekarza, czy powinno się kontynuować leczenie.
Dzieci
Lek Bilobil Intense nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.
Sposób podawania
Lek można stosować niezależnie od posiłków. Kapsułki należy połknąć, popijając wodą.

Kiedy Bilobil Intense nie może być stosowany?

Leku Bilobil Intense nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (wyciąg z liści miłorzębu japońskiego) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Bilobil Intense?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 30 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze skłonnością do krwawień ponieważ lek Bilobil Intense może wydłużać czas krwawienia. Przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi należy poinformować lekarza o stosowaniu leku. Zaleca się przerwać stosowanie leku Bilobil Intense przynajmniej 36 godzin przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym, takim jak np. wyrywanie zęba. Leku Bilobil Intense nie należy stosować równocześnie z napojami alkoholowymi.

Jak stosować Bilobil Intense z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu preparatów zawierających wyciąg z liści miłorzębu japońskiego w przypadku regularnego przyjmowania kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwpłytkowych (np. klopidogrel, tyklopidyna) lub z lekami przeciwzakrzepowymi (np. heparyna, warfaryna lub pochodne kumaryny), ponieważ  jednoczesne ich stosowanie może zwiększać ryzyko krwawień. Jeśli pacjent przyjmuje: trazodon, inhibitory pompy protonowej (np. omeprazol), nifedypinę, środki moczopędne z grupy tiazydów należy skontaktować się z lekarzem  przed zastosowaniem leku Bilobil Intense.

Czy można stosować Bilobil Intense w ciąży i okresie karmienia piersią?

Kobietom w ciąży oraz matkom karmiącym piersią nie zaleca się stosowania leku Bilobil Intense; przed użyciem należy poradzić się lekarza.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Bilobil Intense?

Bardzo rzadko mogą wystąpić: zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (takie jak nudności, zaparcia, biegunki), ból głowy, krwawienia lub skórne reakcje alergiczne (świąd, wysypka). Ryzyko krwawień zwiększa się w przypadku jednoczesnego stosowania leku Bilobil Intense i leków przeciwpłytkowych lub przeciwzakrzepowych.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Bilobil Intense?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Bilobil Intense należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Bilobil Intense wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Brak doniesień o wpływie leku Bilobil Intense na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jak przechowywać Bilobil Intense?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner