Dodaj do mojego indeksu leków »

Bilobil (Ginkgo biloba) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Bilobil (OTC) kapsułki twarde 40 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 25,00 Cena 100% (zł): 25,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Bilobil (OTC) kapsułki twarde 40 mg 90 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 34,00 Cena 100% (zł): 34,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Bilobil Forte (OTC) kapsułki twarde 80 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 31,00 Cena 100% (zł): 31,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Bilobil Forte (OTC) kapsułki twarde 80 mg 90 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 49,00 Cena 100% (zł): 49,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Bilobil Intense (OTC) kapsułki twarde 120 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 36,50 Cena 100% (zł): 36,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Bilobil

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Krka d.d., Novo mesto

CO ZAWIERA BILOBIL?

Bilobil
1 kapsułka Bilobil zawiera 40 mg suchego wyciągu z liści miłorzębu japońskiego, standaryzowanego na zawartość glikozydów flawonowych (24-29%), terpenów laktonowych (6-9%) i bilobalidu (2,6-3,2%). Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, czerń brylantową, czerwień koszenilową i żółcień pomarańczową - mogą powodować reakcje alergiczne.
Bilobil Forte
1 kapsułka twarda Bilobil Forte zawiera 80 mg suchego wyciągu z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C; 2,08-2,56 mg bilobalidu. Lek zawiera laktozę i glukozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość glukozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, czerń brylantową, czerwień koszenilową i żółcień pomarańczową - mogą powodować reakcje alergiczne.
Bilobil Intense
1 kapsułka twarda Bilobil Intense zawiera 120 mg suchego wyciągu z liści miłorzębu japońskiego, co odpowiada: 26,4 do 32,4 mg  flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych; 3,36 do 4,08 mg (6%) do 7,2 mg ginkgolidów A, B, C; 3,12 do 3,84 mg bilobalidu. Lek zawiera laktozę i glukozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość glukozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

JAK DZIAŁA BILOBIL?

Wyciąg z liści miłorzębu japońskiego usprawnia krążenie i poprawia dostarczenie tlenu i glukozy do mózgu. Substancje czynne wyciągu: glikozydy flawonowe, ginkgolidy i bilobalid, rozszerzają naczynia krwionośne, poprawiają przepływ krwi, zapobiegają agregacji płytek.

KIEDY STOSOWAĆ BILOBIL?

Bilobil
Lek Bilobil stosuje się zaburzeniach ukrwienia i funkcji mózgu u osób w wieku podeszłym, objawiających się jako: zaburzenia pamięci i sprawności umysłowej, zawroty głowy, szum w uszach. Pomocniczo lek Bilobil stosuje się w zaburzeniach ukrwienia kończyn (z objawami uczucia zimna w kończynach, bólem w czasie chodzenia).
Bilobil Forte
Lek Bilobil Forte stosuje u pacjentów z następującymi objawami:
- osłabieniem pamięci i sprawności umysłowej związanymi z wiekiem;
- pomocniczo w zaburzeniach krążenia mózgowego (z objawami zawrotów głowy, szumu w uszach);
- pomocniczo w zaburzeniach ukrwienia kończyn (z objawami uczucia ochłodzenia, bólu w czasie chodzenia).
Bilobil Intense
Lek Bilobil Intense stosuje u pacjentów z następującymi objawami:
- osłabieniem pamięci i sprawności umysłowej związanymi z wiekiem;
- pomocniczo w zaburzeniach krążenia mózgowego (z objawami zawrotów głowy, szumu w uszach);
- pomocniczo u pacjentów wykonujących zalecany program ćwiczeń fizycznych w leczeniu niespecyficznej choroby naczyń obwodowych z objawami chromania przestankowego).

JAK STOSOWAĆ BILOBIL?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować większych dawek niż zalecane.
Dorośli
BILOBIL
1 kapsułka Bilobil 3 razy na dobę.
Pierwsze znaki poprawy pojawiają się zwykle po miesiącu zażywania leku. W celu osiągnięcia widocznych efektów, zwłaszcza u osób starszych, zaleca się jego stosowanie przez okres około 3 miesięcy. Po upływie 3 miesięcy należy zasięgnąć opinii lekarza.
BILOBIL FORTE
U pacjentów z zaburzeniami pamięci i sprawności umysłowej związanymi z wiekiem: 1 kapsułka Bilobil Forte 2 do 3 razy na dobę.
W zawrotach głowy, szumie w uszach, osłabieniu słuchu: 2 kapsułki Bilobil Forte na dobę, rano i wieczorem.
W objawach zaburzeń ukrwienia kończyn: 2 kapsułki Bilobil Forte na dobę, rano i wieczorem.
Istotne oznaki poprawy pojawiają się zwykle po 3 tygodniach zażywania leku. Jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów lub po 30 dniach stosowania leku nie następuje poprawa, należy zwrócić się do lekarza. Kurację można kontynuować przez 3 miesiące; po 3 miesiącach należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu podjęcia decyzji o potrzebie dalszego stosowania leku Bilobil Forte.
BILOBIL INTENSE
Zazwyczaj stosowana dawka to 1 kapsułka Bilobil Intense przyjmowana dwa razy na dobę, najlepiej rano i wieczorem.
W przypadkach osłabienia pamięci i sprawności umysłowej związanego z wiekiem oraz z zaburzeniem krążenia mózgowego pierwsze oznaki poprawy pojawiają się zwykle po 3 tygodniach zażywania leku. Jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów lub po 30 dniach stosowania leku nie następuje poprawa, należy zwrócić się do lekarza. W pomocniczym leczeniu niespecyficznej choroby naczyń obwodowych z objawami chromania przestankowego u pacjentów wykonujących zalecany program ćwiczeń fizycznych, dla uzyskania dłużej trwającego efektu, zaleca się przyjmowanie leku Bilobil Intense przynajmniej przez 3 miesiące; działanie leku pojawia się dopiero po wielu tygodniach leczenia (w badaniach klinicznych obserwowano je po 10-12 tygodniach). Po 3 miesiącach należy poradzić się lekarza, czy powinno się kontynuować leczenie.
Dzieci
Lek Bilobil nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.
Sposób podawania
Lek można stosować niezależnie od posiłków. Kapsułki należy połknąć, popijając wodą.

KIEDY BILOBIL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Bilobil nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (wyciąg z liści miłorzębu japońskiego) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU BILOBIL?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 30 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze skłonnością do krwawień ponieważ lek Bilobil może wydłużać czas krwawienia. Przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi należy poinformować lekarza o stosowaniu leku. Zaleca się przerwać stosowanie leku Bilobil przynajmniej 36 godzin przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym, takim jak np. wyrywanie zęba. Leku Bilobil nie należy stosować równocześnie z napojami alkoholowymi.

JAK STOSOWAĆ BILOBIL Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu preparatów zawierających wyciąg z liści miłorzębu japońskiego w przypadku regularnego przyjmowania kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwpłytkowych (np. klopidogrel, tyklopidyna) lub z lekami przeciwzakrzepowymi (np. heparyna, warfaryna lub pochodne kumaryny), ponieważ  jednoczesne ich stosowanie może zwiększać ryzyko krwawień. Jeśli pacjent przyjmuje: trazodon, inhibitory pompy protonowej (np. omeprazol), nifedypinę, środki moczopędne z grupy tiazydów należy skontaktować się z lekarzem  przed zastosowaniem leku Bilobil.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ BILOBIL W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Kobietom w ciąży oraz matkom karmiącym piersią nie zaleca się stosowania leku Bilobil; przed użyciem należy poradzić się lekarza.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU BILOBIL?

Bardzo rzadko mogą wystąpić: zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (takie jak nudności, zaparcia, biegunki), ból głowy, krwawienia lub skórne reakcje alergiczne (świąd, wysypka). Ryzyko krwawień zwiększa się w przypadku jednoczesnego stosowania leku Bilobil i leków przeciwpłytkowych lub przeciwzakrzepowych.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU BILOBIL?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Bilobil należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY BILOBIL WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Brak doniesień o wpływie leku Bilobil na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ BILOBIL?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych