Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Biodroxil (Cefadroxil, Cefadroksyl) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Biodroxil (Rp) kapsułki 500 mg 12 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 9,95 Cena 100% (zł): 15,27 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Biodroxil: kapsułki (500 mg) 12 szt.

Sandoz GmbH
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Antybiotyk z grupy cefalosporyn pierwszej generacji.

SKŁAD
1 kapsułka zawiera 500 mg cefadroksylu w postaci jednowodnego cefadroksylu (525 mg).

WSKAZANIA
Leczenie zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na cefadroksyl:
- zakażenia górnych dróg oddechowych, szczególnie zapalenie gardła i migdałków podniebiennych wywoływane przez paciorkowce beta hemolizujące grupy A;
- niepowikłane zakażenia dróg moczowych wywołane przez Escherichia coli, Proteus mirabilis i Klebsiella pneumoniae;
- zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez gronkowce i (lub) paciorkowce.
Cefadroksyl skutecznie eradykuje paciorkowce beta-hemolizujące grupy A z gardła, ale stosowanie preparatu nie jest wskazane w zapobieganiu gorączce reumatycznej.
Preparatu nie należy stosować w ciężkich zakażeniach ogólnych, w których skuteczniejsze są cefalosporyny oporne na działanie beta-laktamaz.

DAWKOWANIE
W leczeniu zakażeń wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące preparat należy stosować przez okres co najmniej 10 dni.
Dorośli i dzieci o masie ciała większej niż 40 kg
Od 500 do 1000 mg dwa razy na dobę co 12 godzin, w zależności od ciężkości zakażenia. W zakażeniach skóry i tkanek miękkich oraz w niepowikłanych zakażeniach układu moczowego stosuje się 1000 mg raz na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku powyżej 6 lat o masie ciała mniejszej niż 40 kg: 500 mg dwa razy na dobę. U młodszych dzieci należy stosować cefadroksyl w postaci zawiesiny doustnej.
Osoby w podeszłym wieku
U osób w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek modyfikacja dawki ani zachowanie specjalnych środków ostrożności nie są konieczne.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkę preparatu należy ustalać na podstawie klirensu kreatyniny, należy również kontrolować stężenie cefadroksylu w surowicy. U pacjentów z klirensem kreatyniny większym niż 50 ml/min nie jest konieczna zmiana dawkowania. Pacjentom z niewydolnością nerek można podawać cefadroksyl w początkowej dawce od 500 do 1000 mg. Kolejne dawki podaje się zgodnie z następującym schematem: klirens 26-50 ml/min/1,73 m2 - 500-1000 mg co 12 godzin; klirens 11-25 ml/min/1,73 m2 - 500-1000 mg co 24 godziny; klirens < 10 ml/min/1,73 m2 - 500-1000 mg co 36 godzin.
Sposób podawania
Preparat można przyjmować niezależnie od posiłków. Kapsułki należy połykać w całości, popijając dużą ilością płynu.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Stwierdzona lub podejrzewana nadwrażliwość na cefalosporyny. Ciężkie reakcje alergiczne na penicyliny lub inne antybiotyki beta-laktamowe w wywiadzie.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Należy zachować dużą ostrożność, zalecając cefadroksyl pacjentce w ciąży. Pacjentka nie powinna karmić piersią w czasie stosowania cefadroksylu. Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna w okresie leczenia cefadroksylem zaprzestać karmienia. W czasie leczenia i przez 2 dni po jego zakończeniu pokarm należy odciągać i usuwać.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: reakcje nadwrażliwości; nudności, wymioty, biegunka, niestrawność, ból brzucha, zapalenie błony śluzowej języka; świąd, wysypka, wyprysk alergiczny, pokrzywka. Niezbyt często: kliniczne objawy wywołane rozwojem organizmów oportunistycznych (grzyby), np. grzybice pochwy, pleśniawki. Rzadko: eozynofilia, małopłytkowość, leukopenia, neutropenia, agranulocytoza; objawy choroby posurowiczej; zapalenie okrężnicy; cholestaza, idiosynkratyczna niewydolność wątroby, niewielkie zwiększenie aktywności aminotransferaz (AspAT, AlAT) i fosfatazy zasadowej; obrzęk naczynioruchowy; bóle stawów; śródmiąższowe zapalenie nerek; gorączka polekowa.

UWAGI
Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z ciężkimi alergiami lub astmą w wywiadzie. Cefadroksyl należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono nieciężką nadwrażliwość na penicyliny lub na inne, niebędące cefalosporynami antybiotyki beta-laktamowe. Cefadroksyl należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami żołądka i jelit (zwłaszcza z zapaleniem jelita grubego) w wywiadzie. Podczas dłuższego leczenia należy kontrolować czynność nerek, wątroby oraz obraz krwi. Ciężkie, zagrażające życiu zakażenia oraz zakażenia, w których konieczne jest podawanie większych dawek lub kilkakrotne podawanie w ciągu doby, należy leczyć początkowo cefalosporynami w postaci dożylnej.
Cefadroksyl może spowodować ból głowy, zawroty głowy, nerwowość, bezsenność i uczucie zmęczenia, co wpływa niekorzystnie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychBiodroxil (Rp) tabletki powlekane 1000 mg 12 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 14,58 Cena 100% (zł): 25,22 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Biodroxil (Rp) granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml 1 but. 60 ml 75+: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 5,70 Cena 100% (zł): 11,02 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Biodroxil (Rp) granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml 1 but. 60 ml 75+: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 8,94 Cena 100% (zł): 17,87 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie