Dodaj do mojego indeksu leków »

Bioprazol Bio (Omeprazole) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Bioprazol Bio Control (OTC) kapsułki dojelitowe twarde 10 mg 14 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,30 Cena 100% (zł): 15,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Bioprazol Bio Max (OTC) kapsułki dojelitowe twarde 20 mg 14 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,00 Cena 100% (zł): 19,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Bioprazol Bio

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Biofarm Sp. z o.o.

CO ZAWIERA BIOPRAZOL BIO

Bioprazol Bio Control
1 kapsułka dojelitowa twarda zawiera 10 mg omeprazolu. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Bioprazol Bio Max
1 kapsułka dojelitowa twarda zawiera 20 mg omeprazolu. Lek zawiera sacharozę i laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Omeprazol hamuje wydzielanie kwaśnego soku żołądkowego i w ten sposób zmniejsza drażniący wpływ kwaśnej treści żołądkowej na przełyk u pacjentów, u których występuje cofanie treści żołądkowej do przełyku.

KIEDY STOSUJE SIĘ BIOPRAZOL BIO

Lek jest stosowany u pacjentów dorosłych w krótkotrwałym leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgaga i zarzucenie kwaśnej treści żołądkowej - kwaśne odbijania).

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek należy przyjmować przez kolejne 14 dni; jeśli po tym czasie objawy nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. W celu uzyskania poprawy objawów może być konieczne przyjmowanie kapsułek przez 2-3 kolejne dni.
Dorośli
BIOPRAZOL BIO CONTROL
Zwykle stosowana dawka to 20 mg (2 kapsułki) raz na dobę przez 14 dni.
BIOPRAZOL BIO MAX
Zwykle stosowana dawka to 20 mg (1 kapsułka) raz na dobę przez 14 dni.
Dzieci i młodzież
Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z niewydolnością wątroby należy zmniejszyć dobową dawkę leku. Pacjenci z niewydolnością wątroby powinni zwrócić się do lekarza w celu ustalenia dawkowania.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować rano przed jedzeniem (na czczo). Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą. Kapsułek nie wolno żuć ani kruszyć przed połknięciem. Pacjenci z zaburzeniami połykania powinni otworzyć kapsułkę i jej zawartość rozpuścić w wodzie niegazowanej lub wymieszać z dowolnym kwaśnym sokiem owocowym (np. jabłkowym, pomarańczowym lub ananasowym), lub z musem jabłkowym. Zawsze wymieszać mieszaninę bezpośrednio przed wypiciem (mieszanina nie będzie klarowna). Następnie wypić mieszaninę od razu po sporządzeniu lub przed upływem 30 minut. W celu zagwarantowania, że pacjent wypił całą dawkę leku należy dobrze wypłukać szklankę wodą w ilości pół szklanki i wypić ten płyn. Nie używać mleka lub wody gazowanej.

KIEDY BIOPRAZOL BIO NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (omeprazol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku w przypadku uczulenia na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej (np. pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, esomeprazol). Leku nie należy stosować, jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje lek zawierający atazanawir lub nelfinawir (stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV).

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nie ustąpią lub ulegną nasileniu po 14 dniach leczenia, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Leku nie należy stosować zapobiegawczo. Przed rozpoczęciem lub w trakcie przyjmowania leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występują lub występowały w ostatnim czasie następujące objawy: niespodziewana znaczna utrata masy ciała, trudności z przełykaniem, ból żołądka lub niestrawność, wymioty treścią pokarmową lub krwią, smoliste stolce, ciężka lub uporczywa biegunka, niedokrwistość, krwawienia z przewodu pokarmowego, żółtaczka lub ciężka choroba wątroby, uprzednia obecność owrzodzenia żołądka lub przebycie zabiegu chirurgicznego przewodu pokarmowego; u pacjentów w wieku powyżej 55 lat, u których wystąpiły nowe objawy lub zmienił się charakter istniejących objawów w ostatnim czasie.  Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku stosowania ciągłego leczenia objawowego niestrawności lub zgagi przez 4 lub więcej tygodni, a także jeśli niestrawność lub zgaga utrzymują się ciągle przez 4 lub więcej tygodni. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała reakcja skórna w wyniku stosowania innego leku z grupy inhibitorów pompy protonowej oraz jeśli pacjent planuje specyficzne badanie krwi (stężenie chromograniny A).

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Omeprazolu nie należy przyjmować, jeżeli stosuje się atazanawir lub nelfinawir. Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli przyjmuje się którykolwiek z następujących leków: leki przeciwgrzybicze (ketokonazol, itrakonazol, worykonazol), digoksynę, diazepam, fenytoinę, leki stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi, takie jak warfaryna lub inne preparaty antagonistów witaminy K, ryfampicynę, takrolimus, ziele dziurawca, cylostazol, sakwinawir, klopidogrel. Nie należy stosować więcej niż jednego leku hamującego wydzielanie kwasu żołądkowego, tj. więcej niż jednego inhibitora pompy protonowej lub jednocześnie inhibitora pompy protonowej z antagonistą receptorów H2 (np. ranitydyna, famotydyna).

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Często mogą wystąpić: ból głowy, biegunka, ból żołądka, zaparcie, wzdęcia, nudności lub wymioty, łagodne polipy żołądka. Niezbyt często: obrzmienie stóp i kostek, bezsenność, zawroty głowy, uczucie mrowienia i kłucie, senność, zmiany w wynikach badań czynnościowych wątroby, złe samopoczucie, osłabienie. Rzadko: zmniejszenie liczby białych krwinek lub płytek krwi, reakcje alergiczne, zmniejszenie stężenia sodu we krwi, uczucie pobudzenia, splątania lub przygnębienia, zmiana odczuwania smaku, zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie, skurcz oskrzeli, suchość jamie ustnej, zapalenie śluzówki jamy ustnej, zakażenie grzybicze, które może obejmować jelita, żółtaczka, łysienie, wysypka skórna podczas ekspozycji na słońce, bóle stawów lub bóle mięśni, śródmiąższowe zapalenie nerek, zwiększona potliwość. Bardzo rzadko: zmiany w morfologii krwi włącznie z agranulocytozą, agresja, omamy, ciężkie zaburzenia dotyczące wątroby prowadzące do niewydolności wątroby i zapalenia mózgu, rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczna rozpływna martwica naskórka, osłabienie mięśni, powiększenie piersi u mężczyzn, zmniejszenie stężenia magnezu we krwi.
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku pojawienia się następujących rzadkich objawów: obrzęk naczynioruchowy (np. obrzęk twarzy, języka i tchawicy, które powodują zaburzenia oddychania), zaczerwienienie skóry z powstawaniem pęcherzy na skórze, złuszczaniem i owrzodzeniem okolicy ust, oczu, nosa i narządów płciowych (może to być zespół Stevens-Johnsona lub toksyczna rozpływna martwica naskórka), zażółcenie skóry, ciemny mocz oraz zmęczenie, które mogą być objawami zaburzeń dotyczących wątroby.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Podczas stosowania leku mogą wystąpić działania niepożądane jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Osoby, u których objawy takie wystąpią, nie powinny prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych