Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Bondulc (Travoprost, Trawoprost) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Bondulc (Rp) krople do oczu, roztwór 40 µg/ml 1 but. 2,5 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 38,99 Cena 100% (zł): 38,99 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Bondulc: krople do oczu, roztwór (40 µg/ml) 1 but. 2,5 ml

Actavis Group PTC ehf.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek obniżający ciśnienie śródgałkowe - analog prostaglandyny F2alfa.

SKŁAD
1 ml roztworu zawiera 40 mcg trawoprostu. 1 ml roztworu zawiera 150 mcg chlorku benzalkoniowego i 5 mg makrogologlicerolu hydroksystearynianu 40.

WSKAZANIA
Obniżanie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z nadciśnieniem ocznym lub jaskrą z otwartym kątem przesączania.

DAWKOWANIE
Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku
Zalecana dawka to 1 kropla preparatu, zakraplana raz na dobę do worka spojówkowego chorego oka (oczu). Optymalne działanie lecznicze uzyskuje się podając dawkę leku wieczorem. W przypadku pominięcia dawki, należy kontynuować leczenie podając następną dawkę w planowym czasie. Nie należy stosować dawki większej niż 1 kropla do chorego oka (oczu) raz na dobę.
Dzieci i młodzież
Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności trawoprostu u pacjentów w wieku poniżej 18 lat - nie zaleca się jego stosowania w tej grupie pacjentów do czasu uzyskania dalszych danych.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Badania dotyczące stosowania trawoprostu prowadzono u pacjentów z lekkim do ciężkiego zaburzeniem czynności wątroby i u pacjentów z lekkim do ciężkiego zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny nawet 14 ml/min). Nie ma potrzeby zmiany dawkowania preparatu u tych pacjentów.
Sposób podawania
Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden miejscowo działający produkt leczniczy do oczu, każdy z produktów musi być podawany z zachowaniem co najmniej 5-minutowej przerwy. W przypadku zamiany innego preparatu przeciwjaskrowego na trawoprost, należy przerwać podawanie tego preparatu i rozpocząć podawanie trawoprostu następnego dnia.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Trawoprostu nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie należy stosować preparatu u kobiet, które mogą zajść w ciążę, chyba że stosują one odpowiednie metody antykoncepcji. Nie zaleca się stosowania trawoprostu przez matki karmiące piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: przekrwienie gałki ocznej, nadmierne zabarwienie tęczówki. Często: punkcikowe zapalenie rogówki, zapalenie komory przedniej, ból oka, światłowstręt, wydzielina z oka, uczucie dyskomfortu w oku, zmniejszenie ostrości widzenia, niewyraźne widzenie, suchość oka, świąd oka, zwiększone łzawienie, zaczerwienienie powiek, obrzęk powiek, nadmierny wzrost rzęs, przebarwienie rzęs; ból głowy; nadmierne zabarwienie skóry (w okolicy oczu). Niezbyt często: nadżerki rogówki, zapalenie błony naczyniowej, zapalenie rogówki, zapalenie oka, fotopsja, zapalenie powiek, obrzęk spojówek, widzenie efektu halo, zapalenie spojówek, grudki na spojówkach, niedoczulica oka, zapalenie gruczołów tarczkowych, wywinięcie powieki, zabarwienie komory przedniej, nadmierne rozszerzenie źrenic, zaćma, strupki na brzegach powiek, astenopia; opryszczka pospolita, opryszczkowe zapalenie rogówki; nadwrażliwość, alergia na lek, alergia sezonowa; zaburzenia smaku, zawroty głowy, zaburzenia pola widzenia; zaburzenia rytmu serca, kołatania serca, zwolnienie akcji serca; zmniejszenie ciśnienia krwi, zwiększenie ciśnienia krwi, niedociśnienie, nadciśnienie; duszność, astma, zaburzenia oddychania, ból gardła i krtani, kaszel, chrypka, zatkanie nosa, podrażnienie gardła; nawrót choroby wrzodowej żołądka, choroba przewodu pokarmowego, zaparcie; alergiczne zapalenie skóry, obrzęk wokół oczodołu, kontaktowe zapalenie skóry, rumień, wysypka, zmiany zabarwienia włosów, nieprawidłowa struktura włosa, nadmierne owłosienie, utrata brwi lub rzęs; ból mięśniowo-szkieletowy; osłabienie mięśni, złe samopoczucie.

UWAGI
Należy unikać kontaktu preparatu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Pacjenci muszą być pouczeni o konieczności zdejmowania soczewek kontaktowych przed zakropleniem preparatu oraz o konieczności odczekania 15 minut po jego zakropleniu, przed ponownym założeniem soczewek. Chwilowe niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia mogą wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeżeli po zakropleniu preparatu wystąpi niewyraźne widzenie, pacjent przed rozpoczęciem jazdy lub obsługi maszyny musi zaczekać do momentu powrotu ostrości widzenia.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych