LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Bortezomib Eugia (Bortezomib)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Bortezomib Eugia (Rpz) proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3,5 mg 1 fiolka
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Bortezomib Eugia

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Eugia Pharma (Malta) Ltd.

Co zawiera lek Bortezomib Eugia?

Lek Bortezomib Eugia to proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, który jest dostępny na receptę.
1 fiolka zawiera 3,5 mg bortezomibu (w postaci estru kwasu boronowego z mannitolem).

Jak działa lek Bortezomib Eugia?

Substancją czynną leku jest bortezomib, który należy do grupy leków nazywanych inhibitorami proteasomów. Jest to lek przeciwnowotworowy.

Kiedy stosować lek Bortezomib Eugia?

Lek Bortezomib Eugia jest stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego (nowotworu krwi) u pacjentów w wieku co najmniej 18 lat:
- u których choroba uległa nasileniu po stosowaniu przynajmniej jednego wcześniejszego innego leczenia i u których przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych było nieudane lub nie było możliwości jego przeprowadzenia (u tych pacjentów bortezomib stosuje się jako jedyny lek lub razem z pegylowaną liposomalną doksorubicyną lub deksametazonem);
- wcześniej nieleczonych, którzy nie kwalifikują się do chemioterapii dużymi dawkami cytostatyków w połączeniu z przeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych (u tych pacjentów bortezomib stosuje się w połączeniu z melfalanem i prednizonem);
- wcześniej nieleczonych, którzy kwalifikują się do chemioterapii dużymi dawkami cytostatyków w połączeniu z przeszczepieniem krwiotwórczych komórek macierzystych (u tych pacjentów bortezomib stosuje się w połączeniu z deksametazonem lub z deksametazonem z talidomidem).
Lek Bortezomib Eugia jest stosowany w leczeniu chłoniaka z komórek płaszcza (nowotworu krwi) u pacjentów w wieku co najmniej 18 lat, u których choroba nie była wcześniej leczona i którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych (u tych pacjentów bortezomib stosuje się w połączeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem).

Jak stosować lek Bortezomib Eugia?

Lekarz ustala dawkowanie leku Bortezomib Eugia w zależności od wzrostu i masy ciała pacjenta.

Sposób podawania

Lek będzie podawany dożylnie lub podskórnie przez fachowy personel medyczny. Wstrzyknięcie dożylne jest przeprowadzone szybko i trwa od 3 do 5 sekund. Wstrzyknięcie podskórne podaje się w udo lub brzuch.

Kiedy lek Bortezomib Eugia nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (bortezomib), bor lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie wolno stosować u pacjentów ze szczególnie ciężkimi chorobami płuc lub serca.
Leku Bortezomib Eugia nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Bortezomib Eugia?

Leczenie będzie prowadził lekarz z doświadczeniem w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej. Po wywiadzie i analizie wszystkich przeciwwskazań i środków ostrożności związanych ze stosowaniem leku Bortezomib Eugia lekarz wprowadzi terapię tym lekiem i poda zasady kontroli terapii. Przed i w trakcie leczenia lekiem Bortezomib Eugia u pacjenta będą przeprowadzane badania krwi w celu regularnej kontroli liczby krwinek. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem tego leku.

Jak stosować lek Bortezomib Eugia z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Bortezomib Eugia w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz podejmuje decyzję, czy będzie możliwe zastosowanie leku Bortezomib Eugia u pacjentki, która jest w ciąży. Zarówno mężczyźni jak i kobiety otrzymujący lek Bortezomib Eugia muszą stosować skuteczne metody antykoncepcji podczas leczenia i do 3 miesięcy po jego zakończeniu. Nie należy karmić piersią w trakcie stosowania leku Bortezomib Eugia.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Bortezomib Eugia?

Ulotka dołączona do opakowania zawiera działania niepożądane towarzyszące terapii z zastosowaniem leku Bortezomib Eugia. Najczęstsze działania niepożądane tego leku to: zmniejszenie we krwi liczby czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi, nudności lub wymioty, utrata apetytu, biegunka, zaparcia, uczucie zmęczenia, uczucie osłabienia, gorączka, uszkodzenia nerwów w ramionach i nogach, ból głowy, drętwienie lub mrowienie, trudności z oddychaniem, wysypka, półpasiec, ból mięśni i kości. Jeśli w trakcie leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czy lek Bortezomib Eugia wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

W takcie przyjmowania leku Bortezomib Eugia mogą wystąpić takie objawy, jak: zmęczenie, zawroty głowy, omdlenia i niewyraźne widzenie. Nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać narzędzi lub urządzeń, jeśli wystąpią takie objawy; nawet jeśli objawy nie występują, wciąż należy zachować ostrożność.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Bortezomib Eugia - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Bortezomib Eugia - powiązane artykuły

Czwartek, 16 czerwca 2022

Lista refundacyjna lipiec 2022 – informacje ogólne Lista refundacyjna lipiec 2022 – zmiany dopłat pacjenta do leków Lista refundacyjna lipiec 2022 – zmiany na liście...

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem