LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Bravera Control (Lidocaine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Bravera Control (OTC) aerozol na skórę, roztwór 96 mg/g 1 but. 8 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 49,00 Cena 100% (zł): 49,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Bravera Control

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

SKŁAD
1 g aerozolu na skórę zawiera 96 mg lidokainy. 1 naciśnięcie pompki rozpylającej dostarcza 0,085 ml roztworu, co zawiera 7,87 mg lidokainy.

Wskazania

Preparat jest wskazany do stosowania przed stosunkiem w przypadku przedwczesnego wytrysku w celu zmniejszenia wrażliwości prącia na dotyk i opóźnienia ejakulacji.

Dawkowanie

Dorośli mężczyźni
Zalecana dawka to 3 do 7 naciśnięć pompki wykonane w celu pokrycia trzonu i żołędzi prącia, 5 do 15 minut przed stosunkiem. Ilość i czas aplikacji powinny być ustalone w zależności od indywidualnych potrzeb. Należy zawsze stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Pomiędzy zastosowaniem kolejnych dawek należy zachować odstęp co najmniej 4 godzin. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 22 naciśnięć pompki. Preparat nie powinien być stosowany dłużej niż miesiąc bez nadzoru lekarza.
Dzieci i młodzież
Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Preparat nie jest zalecany u osób w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek powinni zwrócić się do lekarza przed zastosowaniem preparatu.
Sposób podawania
Preparat stosuje się miejscowo na trzon i żołądź prącia - na całą powierzchnię żołędzi i trzonu prącia zastosować 3 do 7 naciśnięć pompki, 5 do 15 minut przed stosunkiem. Jeżeli po upływie 5 minut na prąciu pozostaje nadmiar preparatu, należy go usunąć przed stosunkiem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość pacjenta lub jego partnerki albo partnera na substancję czynną, inne amidowe leki miejscowo znieczulające lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Uszkodzona lub zmieniona zapalnie skóra. Jeśli partnerka pacjenta jest w ciąży.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat nie jest wskazany do stosowania u kobiet, może jednak dojść do narażenia na lidokainę u partnerek mężczyzn leczonych preparatem. W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania preparatu w okresie ciąży. Nie przewiduje się wystąpienia wpływu preparatu w dawkach leczniczych na organizm noworodków lub dzieci karmionych piersią w przypadku przeniesienia substancji czynnej z pacjenta na partnerkę.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo rzadko: objawy ze strony OUN, pobudzenie, nerwowość; objawy zahamowania OUN, zawroty głowy, senność, drgawki, utrata przytomności. Częstość nieznana: osłabienie mięśnia sercowego, rzadkoskurcz, zatrzymanie czynności serca; niedociśnienie tętnicze; porażenie czynności oddechowej. Po zastosowaniu preparatu może bardzo rzadko wystąpić miejscowe podrażnienie skóry lub wysypka.

UWAGI
Należy unikać kontaktu preparatu z oczami i błoną śluzową jamy ustnej, nosa, gardła pacjenta lub jego partnerki albo partnera.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner