Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Budiair (Budesonide, Budezonid) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Budiair (Rp) aerozol inhalacyjny, roztwór 200 µg/dawkę 200 dawek + ustnik 75+: S Odpłatność: R / 30% Opłata pacjenta (zł): 9,79 / 22,79 Cena 100% (zł): 65,55 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Budiair: aerozol inhalacyjny, roztwór (200 µg/dawkę) 200 dawek + ustnik

Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek do stosowania miejscowego w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych - glikokortykosteroid.

SKŁAD
1 dawka odmierzona zawiera 200 mcg budezonidu. Preparat zawiera małe ilości etanolu (mniej niż 10 mg na dawkę) i glicerolu - są to ilości nieznaczne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla pacjenta, jeśli preparat podawany jest w dawkach leczniczych.

WSKAZANIA
Leczenie łagodnej, umiarkowanej lub ciężkiej przewlekłej astmy oskrzelowej.

DAWKOWANIE
Dawkowanie preparatu należy dostosować indywidualnie dla każdego pacjenta, w zależności od stopnia ciężkości astmy i fazy leczenia. W przypadku zmiany z leczenia innymi lekami stosowanymi wziewnie na leczenie budezonidem wziewnym, należy przyjąć indywidualne dawkowanie. Należy uwzględnić stosowaną wcześniej substancję czynną, schemat dawkowania i sposób podawania preparatu.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
W ciężkiej astmie, w początkowym okresie leczenia kortykosteroidami wziewnymi lub po zmniejszeniu dawki bądź odstawieniu kortykosteroidów doustnych, zalecana dawka preparatu wynosi 200 mcg (1 rozpylenie) 2 do 4 razy na dobę. W okresach zaostrzenia objawów astmy, dobową dawkę preparatu można zwiększyć maksymalnie do 1600 mcg. Dawkę podtrzymującą ustala się indywidualnie, i powinna być ona najmniejszą dawką zapewniającą kontrolę objawów astmy: 200 mcg (1 rozpylenie) na dobę zazwyczaj jest wystarczające.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat
Zazwyczaj 200 mcg (1 rozpylenie) na dobę. W razie konieczności dawkę preparatu można zwiększyć do 400 mcg na dobę. Dolna granica wieku pacjentów zależy od możliwości prawidłowego zastosowania inhalatora. Dawkę należy zmniejszyć do minimalnej dawki preparatu zapewniającej odpowiednią kontrolę objawów astmy.
Pacjenci nie leczeni kortykosteroidami
Działanie terapeutyczne budezonidu występuje zazwyczaj w ciągu 10 dni od rozpoczęcia leczenia; jednak u pacjentów z obfitą wydzieliną oskrzelową, która uniemożliwia wchłanianie substancji czynnej przez błonę śluzową, zaleca się krótkotrwałe leczenie skojarzone (przez około 2 tygodnie) doustnymi kortykosteroidami. Należy rozpocząć podawanie całkowitej dawki preparatu, a następnie stopniowo zmniejszać dawkę, aż do najmniejszej dawki, przy której będzie utrzymane skuteczne kontrolowanie objawów astmy budezonidem wziewnym. Zaostrzenie astmy wywołane zakażeniami bakteryjnymi należy leczyć antybiotykami oraz poprzez zwiększenie dawki preparatu.
Pacjenci leczeni kortykosteroidami
Zmiana z leczenia doustnymi kortykosteroidami na leczenie budezonidem wziewnym wymaga zastosowania specjalnych środków ostrożności. Wprowadzenie do leczenia budezonidu wziewnego może nastąpić wówczas, gdy stan pacjenta jest względnie stabilny. Budezonid wziewny należy podawać jednocześnie z kortykosteroidami doustnymi przez około 10 dni; następnie dawkę tych leków należy stopniowo zmniejszać, aż do osiągnięcia minimalnej dawki, która w skojarzeniu z budezonidem wziewnym zapewnia stabilizację stanu pacjenta. W wielu przypadkach możliwe jest całkowite odstawienie leków doustnych, jednak u niektórych pacjentów będzie konieczne kontynuowanie leczenia minimalną dawką kortykosteroidów doustnych. W niektórych przypadkach podczas zmiany z leczenia doustnego na leczenie budezonidem wziewnym, ogólne działanie steroidów może ulec osłabieniu, dając takie objawy, jak zapalenie błony śluzowej nosa, wyprysk, bóle głowy, bóle mięśni i stawów oraz, w rzadkich przypadkach, nudności i wymioty. W razie wystąpienia tych objawów, należy ocenić możliwość utrzymania u pacjenta leczenia wziewnego. Przywrócenie fizjologicznego wytwarzania naturalnych kortykosteroidów może potrwać dłuższy czas i w pewnych warunkach, takich jak stres fizyczny spowodowany ciężkimi zakażeniami, urazami lub zabiegami chirurgicznymi, może być konieczne skojarzone leczenie budezonidem wziewnym i doustnymi kortykosteroidami; także w przypadku zaostrzenia objawów astmy, zwłaszcza ze zwiększeniem lepkości śluzu i tworzeniem się czopów śluzowych, może być konieczne jednoczesne, krótkotrwałe leczenie doustnymi steroidami.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Podawanie budezonidu w ciąży wymaga oceny korzyści dla matki w stosunku do ryzyka dla płodu. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę budezonidu zapewniającą odpowiednią kontrolę objawów astmy. Budezonid może być stosowany w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: kandydoza jamy ustnej i gardła; kaszel, chrypka, podrażnienie gardła; dysfagia. Rzadko: reakcje nadwrażliwości natychmiastowe i opóźnione, w tym: wysypka, zapalenie kontaktowe skóry, obrzęk naczynioruchowy oraz wstrząs anafilaktyczny; objawy ogólnego działania kortykosteroidów, w tym zahamowanie czynności nadnerczy, zahamowanie wzrostu; zaburzenia psychotyczne, niepokój ruchowy, nerwowość, depresja oraz zmiany zachowania (głównie u dzieci); skurcz oskrzeli; atrofia skóry, świąd, rumień, siniaczenie; drażliwość. Mogą wystąpić ogólne działania kortykosteroidów wziewnych, zwłaszcza po zastosowaniu dużych dawek przez dłuższy okres.

UWAGI
Preparat nie jest przeznaczony do przerywania ostrych napadów astmy, które wymagają zastosowania krótko działających leków rozszerzających oskrzela. Zaleca się regularne kontrolowanie wzrostu u dzieci długotrwale leczonych kortykosteroidami wziewnymi. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia kandydozy jamy ustnej i chrypki, należy doradzić pacjentom dokładne płukanie jamy ustnej oraz mycie zębów po każdym przyjęciu kortykosteroidów wziewnych.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychBudiair (Rp) aerozol inhalacyjny, roztwór 200 µg/dawkę 200 dawek + komora inh. 75+: S Odpłatność: R / 30% Opłata pacjenta (zł): 9,79 / 22,79 Cena 100% (zł): 65,55 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie