LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Budixon Neb (Budesonide)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Budixon Neb (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,125 mg/ml 10 poj. 2 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 32,00 Cena 100% (zł): 32,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Budixon Neb (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,125 mg/ml 20 poj. 2 ml 75+: S Ciąża: C Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 3,20 Cena 100% (zł): 64,42 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Budixon Neb (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,25 mg/ml 10 poj. 2 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,30 Cena 100% (zł): 29,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Budixon Neb (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,25 mg/ml 20 poj. 2 ml 75+: S Ciąża: C Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 3,20 Cena 100% (zł): 56,71 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Budixon Neb (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,5 mg/ml 10 poj. 2 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 36,50 Cena 100% (zł): 36,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Budixon Neb (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,5 mg/ml 20 poj. 2 ml 75+: S Ciąża: C Odpłatność: 30% / R Opłata pacjenta (zł): 24,48 / 3,65 Cena 100% (zł): 80,54 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Budixon Neb

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Adamed Pharma S.A.

Co zawiera Budixon Neb?

Lek Budixon Neb występuje w postaci zawiesiny do nebulizacji w trzech dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
1 ml zawiesiny do nebulizacji zawiera 0,125 mg, 0,25 mg lub 0,5 mg budezonidu zmikronizowanego. 1 pojemnik plastykowy zawiera 0,25 mg, 0,5 mg lub 1 mg budezonidu w 2 ml zawiesiny do nebulizacji.

Jak działa Budixon Neb?

Budezonid należy do grupy leków zwanych glikokortykosteroidami. Stosowany w postaci inhalacji zmniejsza stan zapalny w układzie oddechowym.

Kiedy stosować Budixon Neb?

Lek Budixon Neb jest stosowany w leczeniu:
- astmy oskrzelowej, gdy stosowanie inhalatora ciśnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niewłaściwe;
- zespołu krupu - ostrego zapalenia krtani, tchawicy i oskrzeli, niezależnie od przyczyny, wiążącego się z istotnym zwężeniem górnych dróg oddechowych, dusznością lub „szczekającym” kaszlem i prowadzącego do zaburzeń oddychania;
- zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), w przypadku gdy stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji jest uzasadnione.

Jak stosować Budixon Neb?

Dawkowanie leku Budixon Neb i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Budixon Neb w postaci zawiesiny do nebulizacji może być stosowany tylko z użyciem nebulizatora (aparatu do inhalacji) przez ustnik lub maskę twarzową. Należy skonsultować się z lekarzem jaki nebulizator nadaje się do podawania leku Budixon Neb w postaci zawiesiny do nebulizacji. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami. Należy wypłukać usta po każdej inhalacji leku. Jeśli stosowana jest maska twarzowa, należy sprawdzić czy ściśle przylega do twarzy w trakcie inhalacji, a po każdej inhalacji leku należy wypłukać usta i przemyć twarz. Komorę nebulizatora, ustnik lub maskę twarzową należy umyć po każdym użyciu, zgodnie z instrukcją.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Budixon Neb?

Jeżeli nie została zastosowana jedna zalecona przez lekarza dawka leku, nie ma potrzeby uzupełnienia brakującej dawki. Należy przyjąć następną dawkę leku zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Budixon Neb nie może być stosowany?

Leku Budixon Neb nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (budezonid) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Budixon Neb?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Budixon Neb lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Zaleca się regularną kontrolę wzrostu dzieci i młodzieży przyjmujących glikokortykosteroidy, bez względu na drogę ich podawania, ze względu na ryzyko spowolnienia wzrostu. Jeśli w trakcie stosowania leku wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.

Jak stosować Budixon Neb z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Budixon Neb w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Budixon Neb u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Budixon Neb?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Budixon Neb, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Budixon Neb i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznej (obrzęk twarzy - zwłaszcza wokół ust, języka, oczu i uszu, wysypka, swędzenie, kontaktowe zapalenie skóry, pokrzywka i skurcz oskrzeli) lub nagłego wystąpienia świszczącego oddechu po inhalacji leku.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Budixon Neb?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Czy Budixon Neb wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Budixon Neb nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Budixon Neb?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu aluminiowej torebki wynosi 3 miesiące. Pojemniki plastykowe z lekiem należy zawsze przechowywać w torebce z folii aluminiowej w celu ochrony przed światłem. Jeżeli cała zawartość pojemnika plastykowego nie zostanie zużyta jednorazowo, pozostałą ilość należy chronić przed światłem. Plastykowe pojemniki z lekiem należy przechowywać w pozycji pionowej.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner