LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Buscopan (Hyoscine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Buscopan (OTC) czopki 10 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,50 Cena 100% (zł): 22,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Buscopan (OTC) tabletki powlekane 10 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,50 Cena 100% (zł): 12,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Buscopan (OTC) tabletki powlekane 10 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,20 Cena 100% (zł): 18,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Buscopan Forte (OTC) tabletki powlekane 20 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,60 Cena 100% (zł): 17,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Buscopan

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Ipsen Consumer HealthCare

CO ZAWIERA BUSCOPAN LUB BUSCOPAN FORTE?

Buscopan czopki
1 czopek Buscopan zawiera 10 mg butylobromku hioscyny.
Buscopan tabletki
1 tabletka powlekana Buscopan zawiera 10 mg butylobromku hioscyny. Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Buscopan Forte tabletki
1 tabletka powlekana Buscopan Forte zawiera 20 mg butylobromku hioscyny. Lek zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

jak działa buscopan?

Hioscyna jest środkiem rozkurczowym. Zmniejsza skurcze mięśni gładkich w obrębie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, układu moczowego oraz dróg rodnych kobiet.

kiedy stosować buscopan lub buscopan forte?

Lek Buscopan lub Buscopan Forte można stosować w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego (w zaburzeniach czynnościowych w obrębie przewodu pokarmowego, bolesnych skurczach żołądka, kolce jelitowej, zespole jelita drażliwego), w stanach skurczowych i dyskinezji dróg żółciowych (w zaburzeniach czynnościowych w obrębie dróg żółciowych, ostrym bólu w drogach żółciowych, kolce żółciowej), w stanach skurczowych w obrębie układu moczowo-płciowego (w bolesnym miesiączkowaniu, kolce nerkowej, stanach skurczowych związanych z kamicą moczowodową).

jak stosować buscopan lub buscopan forte?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku Buscopan lub Buscopan Forte dłużej niż 3 dni bez porady lekarza.
BUSCOPAN - CZOPKI
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
1 lub 2 czopki Buscopan 3 do 5 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci od 6 do 12 lat (po konsultacji z lekarzem): 1 czopek Buscopan 3 razy na dobę. Nie należy stosować leku Buscopan u dzieci w wieku do 6 lat.
BUSCOPAN - TABLETKI
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
1 lub 2 tabletki Buscopan 3 do 5 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci od 6 do 12 lat (po konsultacji z lekarzem): 1 tabletka Buscopan 3 razy na dobę. U dzieci w wieku do 6 lat nie zaleca się stosowania leku Buscopan z powodu dużej zawartości substancji czynnej.
BUSCOPAN FORTE - TABLETKI
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka Buscopan Forte 1 do 5 razy na dobę.
Dzieci
Leku Buscopan Forte nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Czopki należy rozpakować i stosować do odbytu węższym końcem. Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.

kiedy buscopan lub buscopan forte nie może być stosowany?

Leku Buscopan lub Buscopan Forte nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (hioscynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować u pacjentów z nużliwością mięśni (miastenia) oraz u pacjentów z patologicznym poszerzeniem jelita grubego (megacolon - znaczne poszerzenie jelita grubego).

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku buscopan lub buscopan forte?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach stosowania leku Buscopan lub Buscopan Forte, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność w następujących przypadkach: choroby serca (nieregularne bicie serca, wysokie ciśnienie tętnicze), jaskra z wąskim kątem przesączania, występująca w przeszłości niedrożność jelit lub jej podejrzenie, występująca w przeszłości niedrożność dróg moczowych lub jej podejrzenie, powiększona prostata, występowanie gorączki, niskie ciśnienie tętnicze lub omdlenia, nagłe zmiany rytmu wypróżnień (np. biegunka). Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli dolegliwości i bóle są wyraźnie inne niż znany pacjentowi ból lub dyskomfort w obrębie brzucha, do leczeniu których lekarz w przeszłości przepisał hioscynę. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi nagły, silny lub ostry ból, który wyraźnie różni się od zwykłego bólu lub dyskomfortu związanego ze skurczami; jeśli ból lub dyskomfort w obrębie brzucha związany ze skurczami szybko się pogarsza; jeśli ból brzucha jest wrażliwy na dotyk; jeśli pojawią się nudności lub wymioty oraz w przypadku zauważenia krwi w kale. Konsultacja lekarska jest konieczna, jeśli ostatnio pacjent szybko i nieoczekiwanie schudł. Leku Buscopan lub Buscopan Forte nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami przeciw bólom i skurczom w obrębie brzucha, przepisanymi przez lekarza. Pacjent powinien odstawić lek Buscopan lub Buscopan Forte i skontaktować się z lekarzem, jeśli ból nasili się w ciągu 24 godzin od zastosowania leku lub będzie trwać dłużej niż 3 dni; jeśli wystąpi bolesność dotykowa brzucha; jeśli wystąpi krwawienie z odbytu lub nawracające krwawienie; jeśli wystąpią jakiekolwiek nowe objawy.

jak stosować buscopan z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Hioscyna może nasilać działanie następujących leków: trójpierścieniowe i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwhistaminowe (stosowane w leczeniu alergii i nadwrażliwości), leki przeciwpsychotyczne, leki beta-sympatykomimetyczne (stosowane w leczeniu niewydolności serca lub astmy), chinidyna, amantadyna, dyzopiramid, inne leki cholinolityczne (np. ipratropium lub tiotropium) lub związki podobne do atropiny. Równoczesne leczenie antagonistami dopaminy (np. metoklopramidem) i hioscyną może zmniejszać skuteczność działania obu tych leków na przewód pokarmowy.

czy można stosować buscopan lub buscopan forte w ciąży i okresie karmienia piersią?

Zaleca się unikanie stosowania leku Buscopan lub Buscopan Forte w okresie ciąży i karmienia piersią.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku buscopan lub buscopan forte?

Niezbyt często mogą wystąpić: szybkie bicie serca, suchość w jamie ustnej, zmniejszenie wydzielania potu, reakcje skórne (pokrzywka, świąd). Rzadko: zatrzymanie moczu. Ponadto mogą wystąpić: wstrząs anafilaktyczny, reakcje anafilaktyczne i inne reakcje nadwrażliwości.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku buscopan lub buscopan forte?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się o poradę do lekarza. Mogą wystąpić następujące objawy: suchość w jamie ustnej, zaczerwienienie skóry, trudności z oddawaniem moczu, przyspieszenie bicia serca i zaburzenia widzenia.

czy buscopan lub buscopan forte wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku Buscopan lub Buscopan Forte na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Brak zaleceń dotyczących stosowania leku Buscopan lub Buscopan Forte i prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

jak przechowywać buscopan lub buscopan forte?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl