LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

COVID-19 Vaccine AstraZeneca (COVID-19 vector vaccine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
COVID-19 Vaccine AstraZeneca (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 10 fiolek 4 ml wielodawkowych - 80 dawek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): Cena 100% (zł): Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
COVID-19 Vaccine AstraZeneca (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 10 fiolek 5 ml wielodawkowych - 100 dawek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): Cena 100% (zł): Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

COVID-19 Vaccine AstraZeneca

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

AstraZeneca AB

Co zawiera szczepionka COVID-19 Vaccine AstraZeneca?

Szczepionka COVID-19 Vaccine AstraZeneca zawiera adenowirus szympansi z sekwencją kodującą glikoproteinę S wirusa SARS-CoV-2. 1 wielodawkowa fiolka zawiera 8 dawek lub 10 dawek po 0,5 ml. 1 dawka zawiera nie mniej niż 2,5 x 108 jednostek zakaźnych.

Jak działa szczepionka COVID-19 Vaccine AstraZeneca?

Lek jest szczepionką, która stymuluje układ immunologiczny człowieka do wytwarzania przeciwciał przeciw wirusowi wywołującemu chorobę COVID-19. Żaden ze składników szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca nie może spowodować choroby COVID-19.

Kiedy stosować szczepionkę COVID-19 Vaccine AstraZeneca?

Szczepionka COVID-19 Vaccine AstraZeneca jest stosowana w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2. Jest wskazana do podania osobom dorosłym w wieku 18 lat i starszym.

Jak stosować szczepionkę COVID-19 Vaccine AstraZeneca?

Pacjent otrzymuje 2 dawki szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca, aby ukończyć cykl szczepienia. Drugą dawkę można podać w okresie od 4 do 12 tygodni po pierwszej dawce. Po pierwszej dawce szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca pacjent powinien otrzymać drugą dawkę tej samej szczepionki.
Sposób podawania
Lekarz lub pielęgniarka poda zalecaną dawkę szczepionki jako zastrzyk domięśniowy.

Kiedy szczepionka COVID-19 Vaccine AstraZeneca nie może być stosowana?

Szczepionka COVID-19 Vaccine AstraZeneca nie może być podawana pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną zawartą w szczepionce lub na którykolwiek z pozostałych składników szczepionki. Podanie szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca należy przełożyć, jeśli u pacjenta występuje ciężkie zakażenie, któremu towarzyszy wysoka temperatura powyżej 38°C (występowanie niewielkiej gorączki lub infekcji górnych dróg oddechowych, takiej jak przeziębienie, nie powinno być powodem do przesunięcia szczepienia).

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca?

Przed podaniem szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, po którym zadecyduje, czy pacjent może zostać zaszczepiony szczepionką. Podczas wywiadu należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła ciężka reakcja alergiczna po podaniu jakiejkolwiek innej szczepionki lub po podaniu szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca w przeszłości; jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepliwości, łatwość powstawania siniaków lub jeśli pacjent przyjmuje lek przeciwzakrzepowy; jeśli u pacjenta występuje upośledzenie układu immunologicznego spowodowane niedoborem odporności lub przyjmowaniem leków wpływających na układ odpornościowy. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki. Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli u pacjenta wystąpiły omdlenia przy poprzednich wstrzyknięciach. Tak jak w przypadku każdej szczepionki, cykl 2 dawek szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca może nie zapewnić pełnej ochrony wszystkim zaszczepionym osobom; obecnie nie wiadomo jak długo będzie utrzymywać się ochrona po pełnym cyklu szczepienia szczepionką. Obecnie istnieją ograniczone dane dotyczące skuteczności szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca u osób w wieku 55 lat i starszych.
Szczepionka COVID-19 Vaccine AstraZeneca nie jest zalecana do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Jak stosować szczepionkę COVID-19 Vaccine AstraZeneca z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio (w tym o niedawno otrzymanych szczepionkach).

Czy można podać szczepionkę COVID-19 Vaccine AstraZeneca w ciąży i okresie karmienia piersią?

O podaniu szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca u kobiet w ciąży lub karmiących piersią decyduje lekarz po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentką.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po podaniu szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie lub po podaniu szczepionki COVID-19 Vaccine AstraZeneca, opisane są szczegółowo są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czy szczepionka COVID-19 Vaccine AstraZeneca wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

W przypadku złego samopoczucia po szczepieniu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Należy zaczekać aż wpływ szczepionki nie ustąpi przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać szczepionkę COVID-19 Vaccine AstraZeneca?

Nieotwarta fiolka szczepionki może być przechowywana w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C; w takich warunkach może być przechowywana przez 6 miesięcy. Od momentu otwarcia fiolki do podania, fiolkę należy przechowywać nie dłużej niż 48 godzin w lodówce (2-8°C); w tym czasie lek może być jednorazowo przechowywany i używany w temperaturze do 30°C przez maksymalnie 6 godzin.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama