LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

COVID-19 Vaccine Janssen (COVID-19 vector vaccine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
COVID-19 Vaccine Janssen (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 10 fiolek 2,5 ml wielodawkowych - 50 dawek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): Cena 100% (zł): Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

COVID-19 Vaccine Janssen

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Janssen-Cilag International N.V.

Co zawiera szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen?

Szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen zawiera adenowirus z sekwencją kodującą glikoproteinę S wirusa SARS-CoV-2. 1 wielodawkowa fiolka zawiera 5 dawek po 0,5 ml. 1 dawka zawiera nie mniej niż 8,92 log10 jednostek zakaźnych.

Jak działa szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen?

Lek jest szczepionką, która stymuluje układ immunologiczny człowieka do wytwarzania przeciwciał przeciw wirusowi wywołującemu chorobę COVID-19. Żaden ze składników szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen nie może spowodować choroby COVID-19.

Kiedy stosować szczepionkę COVID-19 Vaccine Janssen?

Szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen jest stosowana w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2. Jest wskazana do podania osobom dorosłym w wieku 18 lat i starszym.

Jak stosować szczepionkę COVID-19 Vaccine Janssen?

Pacjent otrzymuje 1 dawkę szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen.
Sposób podawania
Lekarz lub pielęgniarka poda zalecaną dawkę szczepionki jako zastrzyk domięśniowy.

Kiedy szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen nie może być stosowana?

Szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen nie może być podawana pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną zawartą w szczepionce lub na którykolwiek z pozostałych składników szczepionki. Szczepionki nie należy podawać, jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej zespół przesiąkania włośniczek (stan powodujący przesiąkanie płynu z małych naczyń krwionośnych). Podanie szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen należy przełożyć, jeśli u pacjenta występuje ciężkie zakażenie, któremu towarzyszy wysoka temperatura powyżej 38°C (występowanie niewielkiej gorączki lub łagodnej infekcji górnych dróg oddechowych, takiej jak przeziębienie, nie powinno być powodem do przesunięcia szczepienia).

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen?

Przed podaniem szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, po którym zadecyduje, czy pacjent może zostać zaszczepiony szczepionką. Podczas wywiadu należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła ciężka reakcja alergiczna po podaniu jakiejkolwiek innej szczepionki; jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepliwości, łatwość powstawania siniaków lub jeśli pacjent przyjmuje lek przeciwzakrzepowy; jeśli u pacjenta występuje upośledzenie układu immunologicznego spowodowane niedoborem odporności lub przyjmowaniem leków wpływających na układ odpornościowy.
Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpią silne lub uporczywe bóle głowy, napady drgawkowe, zmiany stanu psychicznego lub niewyraźne widzenie, niewyjaśnione zasinienie skóry poza miejscem szczepienia, które pojawi się kilka dni po szczepieniu, punktowe okrągłe plamki poza miejscem szczepienia, duszność, ból w klatce piersiowej, ból nóg, obrzęk nóg lub uporczywy ból brzucha.
Natychmiastowy kontakt z lekarzem jest konieczny także w przypadku wystąpienia w ciągu kilku dni po szczepieniu objawów choroby nazywanej zespołem przesiąkania włośniczek, która powoduje wyciek płynu z małych naczyń krwionośnych, powodujący gwałtowny obrzęk rąk i nóg, nagły przyrost masy ciała i uczucie omdlenia.
Należy natychmiast zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpi osłabienie i porażenie kończyn, które może postępować w kierunku klatki piersiowej i twarzy (zespół Guillain-Barré).
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki. Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli u pacjenta wystąpiły omdlenia przy poprzednich wstrzyknięciach. Tak jak w przypadku każdej szczepionki, szczepienie szczepionką COVID-19 Vaccine Janssen może nie zapewnić pełnej ochrony wszystkim zaszczepionym osobom; obecnie nie wiadomo jak długo będzie utrzymywać się ochrona po zaszczepieniu szczepionką.
Szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen nie jest zalecana do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Jak stosować szczepionkę COVID-19 Vaccine Janssen z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio (w tym o niedawno otrzymanych szczepionkach).

Czy można podać szczepionkę COVID-19 Vaccine Janssen w ciąży i okresie karmienia piersią?

O podaniu szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen u kobiet w ciąży lub karmiących piersią decyduje lekarz po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentką.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po podaniu szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie lub po podaniu szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen, są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czy szczepionka COVID-19 Vaccine Janssen wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

W przypadku złego samopoczucia po szczepieniu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Należy zaczekać aż wpływ szczepionki nie ustąpi przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać szczepionkę COVID-19 Vaccine Janssen?

Nieotwarta fiolka szczepionki może być przechowywana w zamrażarce w temperaturze od -25°C do -15°C; w takich warunkach może być przechowywana przez 2 lata. Po wyjęciu z zamrażarki nieotwartą szczepionkę można przechowywać przed użyciem przez okres maksymalnie 3 miesięcy w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C. Po rozmrożeniu szczepionki nie wolno ponownie zamrażać. Po pierwszym nakłuciu fiolki szczepionka może być przechowywana w temperaturze od 2°C do 8°C maksymalnie przez 6 godzin lub pozostawać w temperaturze pokojowej (maksymalnie 25°C) do 3 godzin.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner