LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

COVID-19 Vaccine Moderna (COVID-19 mRNA vaccine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
COVID-19 Vaccine Moderna (Rp) dyspersja do wstrzykiwań 1 fiolka 5 ml wielodawkowa - 10 dawek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): Cena 100% (zł): Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
COVID-19 Vaccine Moderna (Rp) dyspersja do wstrzykiwań 10 fiolek 5 ml wielodawkowych - 100 dawek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): Cena 100% (zł): Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
COVID-19 Vaccine Moderna (Rp) dyspersja do wstrzykiwań 120 fiolek 5 ml wielodawkowych - 1200 dawek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): Cena 100% (zł): Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

COVID-19 Vaccine Moderna

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Moderna Biotech Spain S.L.

Co zawiera szczepionka COVID-19 Vaccine Moderna?

Szczepionka COVID-19 Vaccine Moderna zawiera mRNA (informacyjny RNA) kodujący białko szczytowe wirusa SARS-CoV-2. 1 wielodawkowa fiolka zawiera 10 dawek po 0,5 ml ze 100 mikrogramami mRNA każda.

Jak działa szczepionka COVID-19 Vaccine Moderna?

Lek jest szczepionką, która stymuluje układ immunologiczny człowieka do wytwarzania przeciwciał przeciw wirusowi wywołującemu chorobę COVID-19. Szczepionka COVID-19 Vaccine Moderna nie zawiera żadnych fragmentów wirusa, w związku z czym jej podanie nie może spowodować choroby COVID-19. mRNA pochodzący ze szczepionki nie pozostaje w organizmie człowieka (nie wbudowuje się do ludzkiego DNA) i ulega degradacji w krótkim czasie po podaniu szczepionki.

Kiedy stosować szczepionkę COVID-19 Vaccine Moderna?

Szczepionka COVID-19 Vaccine Moderna jest stosowana w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2. Jest wskazana do podania osobom dorosłym w wieku 18 lat i starszym.

Jak stosować szczepionkę COVID-19 Vaccine Moderna?

Pacjent otrzymuje 2 dawki szczepionki COVID-19 Vaccine Moderna, podawane w odstępie 28 dni, aby ukończyć cykl szczepienia. Po pierwszej dawce szczepionki COVID-19 Vaccine Moderna pacjent powinien otrzymać drugą dawkę tej samej szczepionki.
Sposób podawania
Lekarz lub pielęgniarka poda zalecaną dawkę szczepionki jako zastrzyk domięśniowy.

Kiedy szczepionka COVID-19 Vaccine Moderna nie może być stosowana?

Szczepionka COVID-19 Vaccine Moderna nie może być podawana pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną zawartą w szczepionce lub na którykolwiek z pozostałych składników szczepionki. Podanie szczepionki COVID-19 Vaccine Moderna należy przełożyć, jeśli u pacjenta występuje wysoka gorączka lub ciężkie zakażenie (występowanie niewielkiej gorączki lub infekcji górnych dróg oddechowych, takiej jak przeziębienie, nie powinno być powodem do przesunięcia szczepienia).

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania szczepionki COVID-19 Vaccine Moderna?

Przed podaniem szczepionki COVID-19 Vaccine Moderna lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, po którym zadecyduje, czy pacjent może zostać zaszczepiony szczepionką. Podczas wywiadu należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła ciężka, zagrażająca życiu reakcja alergiczna po podaniu jakiejkolwiek innej szczepionki lub po podaniu szczepionki COVID-19 Vaccine Moderna w przeszłości; jeśli u pacjenta występuje jakakolwiek poważna choroba; jeśli u pacjenta występują zaburzenia krzepliwości, łatwość powstawania siniaków lub jeśli pacjent przyjmuje lek przeciwzakrzepowy; jeśli u pacjenta występuje osłabienie lub upośledzenie układu immunologicznego spowodowane niedoborem odporności lub przyjmowaniem leków wpływających na układ odpornościowy. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem szczepionki COVID-19 Vaccine Moderna, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki. Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli u pacjenta wystąpiły omdlenia przy poprzednich wstrzyknięciach. Tak jak w przypadku każdej szczepionki, cykl 2 dawek szczepionki COVID-19 Vaccine Moderna może nie zapewnić pełnej ochrony wszystkim zaszczepionym osobom; obecnie nie wiadomo jak długo będzie utrzymywać się ochrona po pełnym cyklu szczepienia szczepionką.
Szczepionka COVID-19 Vaccine Moderna nie jest zalecana do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Jak stosować szczepionkę COVID-19 Vaccine Moderna z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio (w tym o niedawno otrzymanych szczepionkach).

Czy można podać szczepionkę COVID-19 Vaccine Moderna w ciąży i okresie karmienia piersią?

O podaniu szczepionki COVID-19 Vaccine Moderna u kobiet w ciąży lub karmiących piersią decyduje lekarz po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentką.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po podaniu szczepionki COVID-19 Vaccine Moderna?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie lub po podaniu szczepionki COVID-19 Vaccine Moderna, opisane są szczegółowo są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czy szczepionka COVID-19 Vaccine Moderna wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn w przypadku złego samopoczucia po szczepieniu. Należy zaczekać dopóki wpływ szczepionki nie ustąpi przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn.

Jak przechowywać szczepionkę COVID-19 Vaccine Moderna?

Szczepionka COVID-19 Vaccine Moderna wymaga specjalnych warunków przechowywania - nieotwarta fiolka musi być przechowywana w zamrażarce w temperaturze od -25°C do -15°C; w takich warunkach może być przechowywana przez 7 miesięcy. Po wyjęciu z zamrażarki nieotwartą szczepionkę można przechowywać przed użyciem przez okres maksymalnie 30 dni w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C oraz przez maksymalnie 12 godzin w temperaturze do 25°C po wyjęciu z warunków chłodniczych. Po rozmrożeniu szczepionki nie wolno ponownie zamrażać.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama