Dodaj do mojego indeksu leków »

Calcilac (Calcium+Colecalciferol - vitamin D3) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Calcilac (OTC) tabletki do rozgryzania i żucia 500 mg Ca + 400 j.m. 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,40 Cena 100% (zł): 21,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Calcilac

Informacja dla pacjenta

Sun-Farm Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 1250 mg węglanu wapnia (500 mg wapnia) oraz 4 mg koncentratu cholekalcyferolu (10 mcg cholekalcyferolu = 400 j.m. witaminy D3). Preparat zawiera aspartam, sorbitol i sacharozę.

WSKAZANIA
Zapobieganie i leczenie niedoborów witaminy D i wapnia u osób w podeszłym wieku.
Suplementacja witaminy D i wapnia jako uzupełnienie swoistego leczenia osteoporozy u pacjentów, u których występuje ryzyko niedoboru witaminy D i wapnia.

DAWKOWANIE
Dorośli i osoby w podeszłym wieku
1 tabletka 2 razy na dobę.
Dzieci i młodzież
Nie należy stosować preparatu przez okres dłuższy niż miesiąc bez konsultacji lekarskiej.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Nie jest wymagana modyfikacja dawki.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Preparatu nie należy stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.
Sposób podawania
Tabletkę można żuć lub ssać.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Choroby i (lub) stany skutkujące hiperkalcemią i (lub) hiperkalciurią np. szpiczak, przerzuty do kości, pierwotna nadczynność przytarczyc. Kamica nerkowa i (lub) nefrokalcynoza. Niewydolność nerek. Hiperwitaminoza D.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Niezbyt często: hiperkalcemia i hiperkalciuria Rzadko: zaparcia, wzdęcia, nudności, ból brzucha i biegunka. Bardzo rzadko: świąd, wysypka i pokrzywka.

UWAGI
W trakcie długotrwałego leczenia należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy krwi oraz czynność nerek poprzez badanie stężenia kreatyniny w surowicy krwi; monitorowanie jest szczególnie ważne u pacjentów w podeszłym wieku leczonych jednocześnie glikozydami nasercowymi lub lekami moczopędnymi i u pacjentów ze znaczną tendencją do tworzenia się kamieni nerkowych. W przypadku hiperkalcemii lub objawów zaburzenia czynności nerek należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie. Witaminę D należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz należy monitorować wpływ na stężenie wapnia i fosforanów. Preparat należy przepisywać z zachowaniem ostrożności pacjentom chorym na sarkoidozę - u takich pacjentów należy monitorować zawartość wapnia w surowicy krwi i w moczu. Preparat należy stosować ostrożnie u unieruchomionych pacjentów z osteoporozą, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia hiperkalcemii.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych