LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Calcium-Sandoz + Vitamin C (Calcium + Ascorbic acid - vitamin C)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Calcium-Sandoz + Vitamin C (OTC) tabletki musujące 260 mg Ca + 1000 mg 10 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,80 Cena 100% (zł): 16,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Calcium-Sandoz + Vitamin C

Sandoz GmbH

SKŁAD
1 tabletka musująca zawiera 1000 mg laktoglukonianu wapnia i 327 mg węglanu wapnia (równoważne 260 mg lub 6,5 mmola wapnia zjonizowanego) oraz 1000 mg kwasu askorbowego (witaminy C). Preparat zawiera sacharozę. 1 tabletka zawiera 0,27 g sodu.

Wskazania

Zwiększone zapotrzebowanie na wapń i witaminę C:
- w okresie obniżenia odporności organizmu,
- w przebiegu chorób infekcyjnych,
- w okresie rekonwalescencji.
Leczenie następstw niedoborów wapnia i witaminy C.
Wspomagająco w leczeniu przeziębień i grypy.
U osób palących papierosy.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 7 lat
1 tabletka musująca raz na dobę.
Dzieci w wieku od 3 do 7 lat
0,5 tabletki musującej raz na dobę.
Niemowlęta
Zgodnie z zaleceniami lekarza.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Preparatu nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.
Sposób podawania
Tabletkę musującą należy rozpuścić w szklance wody.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Choroby i (lub) schorzenia powodujące hiperkalcemię i (lub) hiperkalciurię. Zwapnienie nerek, kamica nerkowa. Niedokrwistość syderoblastyczna, hemochromatoza, wrodzony deficyt krwinkowej dehydrogenazy-G-6-P.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Niezbyt często: hiperkalcemia, hiperkalciuria. Rzadko: wzdęcia, zaparcie, biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha; reakcje nadwrażliwości, np. wysypka, świąd, pokrzywka.

UWAGI
U pacjentów z łagodną hiperkalciurią (przekraczającą 300 mg/24 godziny = 7,5 mmol/24 godziny), z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek lub kamicą dróg moczowych w wywiadzie wymagane jest monitorowanie stężenia wapnia wydalanego z moczem; jeśli okaże się to konieczne, należy zmniejszyć dawkę preparatu lub zaprzestać jego stosowania. Pacjentom ze skłonnością do tworzenia się kamieni w drogach moczowych zaleca się przyjmowanie większej ilości płynów. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek sole wapnia należy stosować ostrożnie i zaleca się kontrolowanie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy. Podczas stosowania dużych dawek, a zwłaszcza podczas jednoczesnego leczenia witaminą D, istnieje ryzyko hiperkalcemii z następowymi zaburzeniami czynności nerek - u tych pacjentów należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy i monitorować czynność nerek. Niewskazane jest podawanie witaminy C pacjentom w czasie radio- i (lub) chemioterapii. W trakcie leczenia preparatem zaleca się unikanie przyjmowania witaminy D lub jej pochodnych w dawkach powyżej 400 j.m. na dobę, jeśli nie jest to specjalnie wskazane.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner