Dodaj do mojego indeksu leków »

Calgel (Lidocaine+Cetylpyridinium chloride) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Calgel (OTC) żel do stosowania na dziąsła 3,3 mg + 1 mg/g 1 tuba 10 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,30 Cena 100% (zł): 16,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Calgel

Informacja dla pacjenta

McNeil Healthcare Ireland Ltd.

SKŁAD
1 g żelu zawiera 3,3 mg chlorowodorku lidokainy i 1 mg chlorku cetylopirydyniowego. 1 g żelu zawiera 210 mg sorbitolu, 93,6 mg etanolu oraz 8,3 mg sodu.

WSKAZANIA
Preparat wskazany jest do stosowania w stanach zapalnych podczas ząbkowania.
 
DAWKOWANIE
Niemowlęta od 3. miesiąca życia
Niewielką ilość żelu (7,5 mm) wycisnąć na czubek czystego palca i delikatnie wcierać w dziąsła w miejscu wyrzynania się zębów. Zabieg ten można, jeśli to konieczne, powtarzać co 20 minut do 6 razy w ciągu doby. Nie wolno stosować większej dawki niż zalecana.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, w tym rumianek.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Odnotowano pojedyncze przypadki nadwrażliwości na chlorowodorek lidokainy. Rumianek (występujący w znikomych ilościach składnik ziołowej substancji smakowej) może wywoływać reakcje uczuleniowe (oddechowe lub skórne).

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych