LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Campral (Acamprosate)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Campral (Rp) tabletki powlekane dojelitowe 333 mg 84 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 127,00 Cena 100% (zł): 127,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Campral

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Merck Sante s.a.s.

Co zawiera Campral?

Lek Campral występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka powlekana dojelitowa zawiera 333 mg akamprozatu.

Jak działa Campral?

Akamprozat wpływa na uzależnienie od alkoholu, zmniejszając spożycie alkoholu i nie zaburzając spożycia pokarmów i płynów.

Kiedy stosować Campral?

Lek Campral jest wskazany w leczeniu podtrzymującym abstynencję alkoholową u osób uzależnionych od alkoholu, z jednocześnie prowadzoną psychoterapią.

Jak stosować Campral?

Dawkowanie leku Campral, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
W przypadku prawidłowo działającego układu pokarmowego zaleca się podawanie leku pomiędzy posiłkami. Podawanie leku Campral jednocześnie z posiłkiem zmniejsza wchłanianie leku.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Campral?

W przypadku pominięcia dawki należy w terminie przyjęcia następnej dawki przyjąć dawkę ustaloną przez lekarza. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Campral nie może być stosowany?

Leku Campral nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (akamprozat) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Campral nie należy podawać dzieciom.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Campral?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Campral lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem i podejmie decyzję o zastosowaniu leku. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Lek Campral nie jest wskazany w leczeniu ostrych objawów zespołu odstawienia alkoholowego. Pacjentów uzależnionych od alkoholu należy obserwować, czy nie występują u nich objawy depresji lub skłonności samobójcze.

Jak stosować Campral z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Campral w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Campral u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Campral?

Działania niepożądane leku Campral są przedstawione w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Campral?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak skontaktować się z lekarzem.

Czy Campral wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Campral nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jak przechowywać Campral?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner