Dodaj do mojego indeksu leków »

Canephron N (Centaurium erythraea+Levisticum officinale+Rosmarinus officinalis) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Canephron N (OTC) krople doustne, płyn 1 but. 100 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 35,00 Cena 100% (zł): 35,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Canephron N

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Bionorica SE

CO ZAWIERA CANEPHRON N

100 ml kropli doustnych zawiera wyciąg z 1,8 g mieszaniny z: ziela tysiącznika, korzenia lubczyku, liścia rozmarynu (w stosunku 1:1:1). Lek zawiera do 19,5% (v/v) alkoholu, co należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, u osób uzależnionych od alkoholu oraz u osób z grup zwiększonego ryzyka, takich jak osoby z chorobami wątroby lub padaczką.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny, którego wskazania opierają się wyłącznie na długim okresie stosowania.

KIEDY STOSUJE SIĘ CANEPHRON N

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany wspomagająco i uzupełniająco w leczeniu dolegliwości łagodnych chorób zapalnych dolnych dróg moczowych oraz jako środek zapobiegawczy i wspomagający leczenie pacjentów z kamicą dróg moczowych lub tendencją do odkładania się piasku nerkowego.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
3 razy na dobę (rano, w południe i wieczorem) po 74 krople, co odpowiada 5 ml w dawce jednorazowej. Podczas stosowania zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.
Dzieci
Lek nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 12 lat.
Czas trwania leczenia
Lek może być stosowany przez okres do 4 tygodni (w celu dalszego stosowania, po upływie 3 tygodni, należy skonsultować się z lekarzem). Terapię lekiem można powtórzyć u pacjentów, którzy w przeszłości dobrze tolerowali leczenie. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po około 7 dniach, dalsze leczenie pacjent powinien skonsultować z lekarzem.
Sposób podawania
Doustnie. Lek można przyjąć z innymi płynami (np. szklanką wody).

KIEDY CANEPHRON N NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na inne rośliny z rodziny selerowatych (np. anyż, koper włoski), anetol (składnik olejków eterycznych np. anyżu lub kopru włoskiego). Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta występują wrzody żołądka oraz w przypadku obrzęków spowodowanych zaburzeniami serca lub nerek i/lub jeśli zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów zostało zalecone przez lekarza.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku utrzymującej się gorączki, skurczów, obecności krwi w moczu, problemów z oddawaniem moczu lub ostrego zatrzymania moczu, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Interakcje z innymi lekami nie są znane.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Ze względu na bezpieczeństwo, należy unikać stosowania leku u kobiet w okresie ciąży. Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Decyzję o stosowaniu leku u pacjentek będących w ciąży każdorazowo podejmuje lekarz, po ocenie korzyści i ryzyka związanego z terapią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Często: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, np. nudności, wymioty, biegunka. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości lub alergiczne - w przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości lub alergii należy przerwać stosowanie leku.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Nie przeprowadzono badań oceniających zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po otworzeniu butelki okres trwałości wynosi 6 miesięcy.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych