Dodaj do mojego indeksu leków »

Carbo Medicinalis VP (Activated charcoal) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Carbo medicinalis VP (OTC) tabletki 300 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,00 Cena 100% (zł): 14,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Carbo Medicinalis VP

Informacja dla pacjenta

Bausch Health Ireland Ltd.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 300 mg węgla leczniczego. 1 tabletka zawiera 283,5 mg sacharozy.

Wskazania

Biegunki, niestrawność, wzdęcia. Zatrucia lekami i innymi związkami chemicznymi.

Dawkowanie

Leczenie niestrawności i wzdęć
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Zazwyczaj 3-4 tabletki kilka razy na dobę, aż do ustąpienia objawów. Tabletki można połykać w całości, jednak w celu ich szybszego działania zalecane jest ich rozgryzanie.
Leczenie biegunki
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Jednorazowo około 4 g (10-13 tabletek), najlepiej w postaci przygotowanej z rozkruszonych tabletek wodnej papki. Dawkę można powtarzać co kilka godzin, jeśli konieczne.
Zatrucia lekami i związkami chemicznymi
W leczeniu zatruć lekami i substancjami chemicznymi preparat podaje się najczęściej w zawiesinie wodnej, np. do płukania żołądka. Sporządza się ją mieszając rozkruszone tabletki z 400 ml wody destylowanej. Zawiesina powinna mieć konsystencję gęstej śmietany. Podaje się ją w zalecanej dawce doustnie przez zgłębnik i usuwa przez odessanie lub wywołanie wymiotów odzyskując całkowitą ilość podanego węgla.
Dorośli oraz dzieci powyżej 1 roku
Jednorazowa dawka wynosi zwykle około 12,5 g (41-42 tabletki). W razie potrzeby można ją podawać kilkukrotnie w ciągu doby.
Dzieci poniżej 1 roku
Jednorazowa dawka doustna wynosi zwykle 1 g na kg mc. W razie potrzeby można ją powtarzać co 4-6 godzin.
Osoby w podeszłym wieku, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u osób w wieku podeszłym oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie stosować preparatu u osób nieprzytomnych, u których nie zabezpieczono dróg oddechowych.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty (zwłaszcza u dzieci), zaparcia. Podczas wymiotów opisywano aspirację podanego węgla do płuc. Węgiel barwi stolec na czarno.

UWAGI
Nie należy stosować węgla leczniczego, jeśli konieczne jest jednoczesne podanie doustne swoistego antidotum, np. metioniny. Preparat należy stosować ostrożnie w przypadku zatrucia środkami wpływającymi na perystaltykę jelit (np. środki cholinergiczne, opioidy) i tylko sporadycznie stosować środki przeczyszczające podczas leczenia węglem aktywowanym, ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej. Preparat jest mało skuteczny w zatruciu kwasem borowym, siarczanem żelazawym i innymi związkami metali, DDT, cyjankami, litem, etanolem, glikolem etylenowym, produktami rafinacji ropy naftowej, a także kwasami mineralnymi i zasadami. Istnieje zagrożenie aspiracją do płuc w czasie podawania preparatu pacjentom nieprzytomnym oraz w przypadku zatrucia lekami hamującymi OUN lub prowadzącymi do drgawek - w takich sytuacjach wymagane jest zabezpieczenie w postaci intubacji przed wykonaniem płukania żołądka. W leczeniu ostrych zatruć, wymioty należy wywołać przed podaniem węgla, a po ich ustaniu węgiel podać w ciągu 30-60 minut.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych