LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Carbo Medicinalis VP (Activated charcoal)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Carbo medicinalis VP (OTC) tabletki 300 mg 20 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,30 Cena 100% (zł): 17,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Carbo Medicinalis VP

Bausch Health Ireland Ltd.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 300 mg węgla aktywnego. 1 tabletka zawiera 253,5 mg sacharozy.

Wskazania

Biegunki, niestrawność, wzdęcia.
Zatrucia lekami i innymi związkami chemicznymi.

Dawkowanie

Niestrawność i wzdęcia
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Zazwyczaj 3-4 tabletki kilka razy na dobę, aż do ustąpienia objawów. Tabletki można połykać w całości, jednak w celu ich szybszego działania zalecane jest ich rozgryzanie.
Biegunki
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Jednorazowo około 4 g (10-13 tabletek), najlepiej w postaci przygotowanej z rozkruszonych tabletek wodnej papki. Dawkę można powtarzać co kilka godzin, jeśli konieczne.
Zatrucia lekami i związkami chemicznymi (po porozumieniu z lekarzem)
W leczeniu zatruć lekami i substancjami chemicznymi preparat podaje się najczęściej w zawiesinie wodnej, np. do płukania żołądka. Sporządza się ją mieszając rozkruszone tabletki z 400 ml wody destylowanej. Zawiesina powinna mieć konsystencję gęstej śmietany. Podaje się ją doustnie przez zgłębnik w zalecanej dawce i usuwa przez odessanie lub wywołanie wymiotów odzyskując całkowitą ilość podanego węgla.
Dorośli oraz dzieci powyżej 1 roku
Jednorazowa dawka wynosi zwykle około 12,5 g (41-42 tabletki). W razie potrzeby można ją podawać kilka razy w ciągu doby.
Dzieci poniżej 1 roku
Jednorazowa dawka wynosi zwykle 1 g na kg mc. W razie potrzeby można ją powtarzać co 4-6 godzin.
Osoby w podeszłym wieku, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u osób w wieku podeszłym oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Preparatu nie należy stosować u pacjentów nieprzytomnych, u których nie zabezpieczono dróg oddechowych.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Dotychczas brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania węgla aktywnego podczas ciąży i karmienia piersią. Podczas ciąży węgiel aktywny może być stosowany jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Ponieważ węgiel aktywny nie wchłania się z przewodu pokarmowego, jest mało prawdopodobne, aby wywierał niekorzystny wpływ na dzieci karmione piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: wymioty (zwłaszcza u dzieci), zaparcia. Podczas wymiotów opisywano przypadki aspiracji podanego węgla do płuc. Węgiel barwi stolec na czarno.

UWAGI
Nie należy stosować węgla, jeśli niezbędne jest jednoczesne podanie doustne specyficznego antidotum, np. metioniny. Preparat należy stosować ostrożnie w przypadku zatrucia środkami wpływającymi na perystaltykę jelit (np. środki przeciwcholinergiczne, opioidy). Węgiel aktywny jest mało skuteczny w zatruciu między innymi: kwasem borowym, siarczanem żelaza (II) i innymi związkami metali, DDT, cyjankami, litem, etanolem, metanolem, glikolem etylenowym, produktami rafinacji ropy naftowej, a także kwasami i zasadami nieorganicznymi. Istnieje zagrożenie aspiracją do płuc w czasie podawania preparatu pacjentom nieprzytomnym oraz w przypadku zatrucia lekami hamującymi OUN lub prowadzącymi do drgawek - w takich sytuacjach wymagane jest zabezpieczenie w postaci intubacji przed wykonaniem płukania żołądka. W leczeniu ostrych zatruć, wymioty należy wywołać przed podaniem węgla, a po ich ustaniu węgiel podać w ciągu 30-60 minut. Środki przeczyszczające należy stosować ostrożnie i tylko sporadycznie podczas leczenia węglem aktywnym, ponieważ ciężka i długotrwała biegunka może prowadzić do zaburzeń wodno-elektrolitowych.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner