LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Carbo medicinalis MF (Activated charcoal)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Carbo medicinalis MF (OTC) tabletki 250 mg 20 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 6,80 Cena 100% (zł): 6,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Carbo medicinalis MF

Medicofarma S.A.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 250 mg węgla aktywnego. Preparat zawiera laktozę i sacharozę.

Wskazania

Biegunki. Wzdęcia.
Zatrucia lekami lub innymi substancjami chemicznymi.

Dawkowanie

Wzdęcia
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
4-5 tabletek kilka razy na dobę, aż do ustąpienia objawów.
Biegunka
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Jednorazowo 12-16 tabletek. Tabletki przed połknięciem należy rozkruszyć lub pogryźć (najlepiej podawać w postaci wodnej papki przygotowanej z rozkruszonych tabletek). W razie konieczności dawkę można powtarzać co kilka godzin.
Zatrucia lekami lub innymi substancjami chemicznymi (w porozumieniu z lekarzem)
Dorośli i dzieci powyżej 1. roku życia
Jednorazowo 49 do 50 tabletek. W przypadku ciężkich zatruć można podać jednorazowo do 100 g węgla aktywnego. W razie konieczności można powtarzać kilkakrotnie w ciągu doby.
Dzieci w 1. roku życia
Jednorazowo 1 g na kg mc. (w postaci zawiesiny w wodzie). W razie konieczności można powtarzać co 4 do 6 godzin.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie stosować u osób nieprzytomnych, u których nie zabezpieczono dróg oddechowych.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania węgla aktywnego u kobiet w ciąży. Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania preparatu kobietom w ciąży lub karmiącym piersią. Węgiel aktywny nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest nieczynny farmakologicznie, w związku z tym nie przewiduje się istotnego ryzyka w czasie podania w okresie ciąży lub karmienia piersią. Należy uwzględnić działanie zapierające preparatu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Duże ilości węgla aktywnego, szczególnie po podaniu wielokrotnym, mogą spowodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaparcia. U dzieci mogą wystąpić wymioty. Opisywano przypadki aspiracji do płuc węgla aktywnego podanego doustnie. Węgiel aktywny może barwić stolec na czarno.

UWAGI
Nie należy stosować węgla aktywnego, jeśli niezbędne jest jednoczesne podanie doustne specyficznego antidotum, np. metioniny. Preparat należy stosować ostrożnie w przypadku zatrucia środkami wpływającymi na perystaltykę jelit (np. opioidy). Węgiel aktywny jest mało skuteczny w zatruciu kwasem borowym, siarczanem żelaza i innymi związkami metali, DDT, cyjankami, litem, etanolem, metanolem, glikolem etylenowym, związkami nierozpuszczalnymi w wodzie, a także kwasami i zasadami nieorganicznymi. Istnieje zagrożenie aspiracją do płuc w czasie podawania preparatu pacjentom nieprzytomnym oraz w przypadku zatrucia lekami hamującymi OUN lub prowadzącymi do drgawek - przed podaniem węgla aktywnego chorych nieprzytomnych należy zabezpieczyć za pomocą intubacji. W leczeniu ostrych zatruć, wymioty należy wywołać przed podaniem węgla; węgiel aktywny należy podać 30 do 60 minut po ustaniu wymiotów. Środki przeczyszczające należy stosować ostrożnie i tylko sporadycznie podczas leczenia węglem aktywnym, gdyż ciężka i długotrwała biegunka może spowodować zaburzenia wodno-elektrolitowe.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner