LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

CardioTeva (Acetylsalicylic acid)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
CardioTeva (OTC) tabletki dojelitowe 75 mg 56 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,50 Cena 100% (zł): 8,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
CardioTeva (OTC) tabletki dojelitowe 75 mg 100 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,40 Cena 100% (zł): 10,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

CardioTeva

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Co zawiera CardioTeva?

Lek CardioTeva występuje w postaci tabletek dojelitowych i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.

Jak działa CardioTeva?

Kwas acetylosalicylowy podawany w małych dawkach, hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi.

Kiedy stosować lek CardioTeva?

Lek Cardioteva jest stosowany w celu: zapobiegania wystąpieniu zawałów serca, zapobieganiu udarom mózgu, zapobiegania problemom sercowo-naczyniowym u pacjentów, którzy chorują z powodu stabilnej lub niestabilnej dławicy piersiowej.
Lek Cardioteva stosuje się również w zapobieganiu tworzeniu się zakrzepów krwi po zabiegach chirurgicznych serca w celu rozszerzenia lub odblokowania naczyń krwionośnych.
Lek Cardioteva nie jest zalecany do stosowania w sytuacjach wymagających nagłej pomocy; może być stosowany jedynie profilaktycznie.

Jak stosować lek CardioTeva?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Dorośli
  Zapobieganie wystąpieniu zawałów serca: zalecane dawkowanie to 75 do 160 mg raz na dobę.
  Zapobieganie udarom mózgu: zalecane dawkowanie to 75 do 325 mg raz na dobę.
  Zapobieganie problemom sercowo-naczyniowym u pacjentów, którzy chorują z powodu stabilnej lub niestabilnej dławicy piersiowej: zalecane dawkowanie to 75 do 160 mg raz na dobę.
  Zapobieganie tworzeniu się zakrzepów po niektórych zabiegach chirurgicznych serca: zalecane dawkowanie to 75 do 160 mg raz na dobę.
 • Dzieci
  Leku Cardioteva nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, chyba że jest to zalecone przez lekarza.
Osoby w podeszłym wieku

Dawkowanie jak u pacjentów dorosłych. Lek Cardioteva należy stosować z ostrożnością u pacjentów w podeszłym wieku, którzy są bardziej podatni na wystąpienie działań niepożądanych. Leczenie należy oceniać w regularnych odstępach czasu.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia się działań niepożądanych, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek w zależności od stopnia ciężkości zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek.

Sposób podawania

Tabletki dojelitowe należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością płynu (pół szklanki wody). Tabletek nie należy kruszyć, łamać ani żuć.

Kiedy lek CardioTeva nie może być stosowany?

Leku Cardioteva nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (kwas acetylosalicylowy), inne salicylany lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek Cardioteva jest także przeciwwskazany w przypadku: skazy krwotocznej, czynnej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby, ciężkiej niewydolności serca. Leku nie należy stosować u osób, u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w przeszłości duszność, napady astmy, pokrzywka lub alergiczny nieżyt nosa. Nie stosować leku Cardioteva jednocześnie z metotreksatem (stosowanym w leczeniu niektórych nowotworów lub zapalenia stawów) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. Nie należy podawać leku Cardioteva dzieciom w wieku poniżej 16 lat w przebiegu infekcji wirusowych (np. grypa lub ospa wietrzna) z uwagi na możliwość wystąpienia zespołu Reye’a. Leku Cardioteva nie wolno podawać kobietom w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku CardioTeva?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Cardioteva może być zastosowany z zachowaniem szczególnej ostrożności w następujących przypadkach: nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne lub inne substancje alergizujące; jeśli pacjent stosuje jednocześnie leki przeciwzakrzepowe; jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek; jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego; jeśli pacjent cierpi na chorobę genetyczną polegającą na niedoborze enzymu - dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości; na takie reakcje szczególnie narażeni są pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, polipami nosa oraz u których występują reakcje alergiczne na inne substancje (np. reakcje skórne, świąd, pokrzywka). Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcja zęba) powinni poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Cardioteva. Lek Cardioteva nie jest zalecany jako lek przeciwbólowy lub przeciwgorączkowy.

Jak stosować lek CardioTeva z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych oraz z ibuprofenem. Przed przyjęciem kwasu acetylosalicylowego należy skonsultować się z lekarzem w przypadku stosowania następujących leków: metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień, leków przeciwzakrzepowych, innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, kortykosteroidów, digoksyny, leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (np. insuliny i pochodnych sulfonylomocznika), kwasu walproinowego, leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej, leków moczopędnych, niektórych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego (z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny), leków stosowanych w leczeniu depresji i lęków, leków trombolitycznych i innych leków hamujących agregację płytek krwi. Alkohol może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego.

Czy można stosować lek CardioTeva w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Cardioteva nie wolno stosować w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Podczas pierwszych sześciu miesięcy ciąży przed zastosowaniem leku Cardioteva należy poradzić się lekarza. Kwas acetylosalicylowy może utrudniać zajście w ciążę: jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza. Leku Cardioteva nie należy stosować u pacjentek karmiących piersią, chyba że jest to zalecone przez lekarza.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku CardioTeva?

Mogą wystąpić objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty), bóle brzucha. Czasami może dojść do powstania stanów zapalnych żołądka i jelit oraz do rozwoju wrzodów trawiennych z krwawieniem i perforacją. Ponieważ kwas acetylosalicylowy wpływa na agregację płytek krwi, zwiększa ryzyko wystąpienia krwawień i wydłużenia czasu krwawienia. Obserwowano krwawienia, takie jak: krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia dziąseł. Rzadko lub bardzo rzadko może dojść do poważnych krwawień, takich jak: krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym lub podczas równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie). Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, np. w postaci napadów duszności, reakcji skórnych i zapalenia śluzówki nosa. Zawroty głowy i szumy uszne, zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku, mogą być objawami przedawkowania. Opisano nieliczne przypadki zaburzenia czynności wątroby i nerek, zmniejszenia stężenia glukozy we krwi oraz reakcji skórnych o szczególnie ciężkim przebiegu.
Należy zaprzestać stosowania leku Cardioteva i natychmiast przewieźć pacjenta do szpitala w przypadku wystąpienia pierwszych objawów nadwrażliwości (w postaci obrzęku twarzy, warg, języka, gardła, powodującego trudności w oddychaniu lub przełykaniu, napadów duszności, ciężkiej wysypki) lub pojawienia się krwawienia, np. z przewodu pokarmowego (objawy - czarne stolce) lub krwotoków.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku CardioTeva?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, a w przypadku ciężkiego zatrucia pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala. Objawy przedawkowania mogą obejmować dzwonienie w uszach, problemy ze słuchem, ból głowy, zawroty głowy, dezorientację, nudności, wymioty i ból brzucha. Poważne przedawkowanie może charakteryzować się przyspieszonym oddychaniem, gorączką, nasilonym poceniem się, drgawkami, omamami, niskim stężeniem glukozy we krwi, śpiączką i wstrząsem.

Czy CardioTeva wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Cardioteva nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać lek CardioTeva?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Produkty zawierające tę samą substancję czynną

reklama

banerbaner