LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Cardiopirin (Acetylsalicylic acid) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Cardiopirin (OTC) tabletki dojelitowe 75 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,50 Cena 100% (zł): 8,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Cardiopirin (OTC) tabletki dojelitowe 100 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,70 Cena 100% (zł): 9,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Cardiopirin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Bausch Health Ireland Ltd.

Co zawiera Cardiopirin?

Lek Cardiopirin występuje w postaci tabletek dojelitowych w dwóch dawkach. Obie dawki leku są dostępne bez recepty.
1 tabletka dojelitowa zawiera 75 mg lub 100 mg kwasu acetylosalicylowego.

jak działa cardiopirin?

Kwas acetylosalicylowy podawany w małych dawkach, hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi.

kiedy stosować cardiopirin?

Lek Cardiopirin stosuje się, aby zapobiec: zawałom serca, udarom, problemom sercowo-naczyniowym u pacjentów ze stabilną lub niestabilną dusznicą bolesną (ból w klatce piersiowej).
Lek Cardiopirin stosuje się również w zapobieganiu tworzenia się zakrzepów krwi po niektórych zabiegach na sercu w celu poszerzenia lub odblokowania naczyń krwionośnych.
Lek Cardiopirin nie jest zalecany w nagłych przypadkach - może być stosowany tylko jako leczenie zapobiegawcze.

jak stosować cardiopirin?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
Zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego: zalecana dawka to 75-150 mg raz na dobę.
Zapobieganie udarom mózgu: zalecana dawka to 75-300 mg raz na dobę.
Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym u pacjentów ze stabilną lub niestabilną dławicą piersiową (ból w klatce piersiowej): zalecana dawka to 75-150 mg raz na dobę.
Zapobieganie tworzeniu się zakrzepów po niektórych zabiegach chirurgicznych serca: zalecana dawka to 75-150 mg raz na dobę.
Dzieci i młodzież
Leku Cardiopirin nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, chyba że został przepisany przez lekarza.
Osoby w podeszłym wieku
Stosować jak u pacjentów dorosłych. Lek Cardiopirin należy stosować z ostrożnością u pacjentów w podeszłym wieku, którzy są bardziej podatni na wystąpienie działań niepożądanych; leczenie powinno być regularnie kontrolowane.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia się działań niepożądanych, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek w zależności od stopnia ciężkości zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek.
Sposób podawania
Tabletki dojelitowe można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Tabletki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością płynu (pół szklanki wody); tabletek nie należy kruszyć, łamać ani żuć.

kiedy cardiopirin nie może być stosowany?

Leku Cardiopirin nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (kwas acetylosalicylowy) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli pacjent ma uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające z objawami, takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs. Lek Cardiopirin jest także przeciwwskazany, jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego lub innych narządów (np. krwawienia w ośrodkowym układzie nerwowym), ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca, zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość). Nie stosować leku  Cardiopirin jednocześnie z metotreksatem (stosowanym w leczeniu niektórych nowotworów lub zapalenia stawów) w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. Nie stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, chyba że zaleci tak lekarz. Leku Cardiopirin nie wolno podawać kobietom w ostatnich trzech miesiącach ciąży w dawkach większych niż 100 mg na dobę.

kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku cardiopirin?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Cardiopirin może być zastosowany z zachowaniem szczególnej ostrożności w następujących przypadkach: występowania astmy oskrzelowej, przewlekłych schorzeń układu oddechowego, gorączki siennej lub obrzęku śluzówki nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci; u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz z przewlekłą niewydolnością nerek; u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym oraz z zaburzoną czynnością wątroby; w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca; u pacjentów z chorobą genetyczną polegającą na niedoborze enzymu - dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; u pacjentów w podeszłym wieku; u pacjentów z chorobą wrzodową w przeszłości oraz przyjmujących leki zwiększające ryzyko choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego (takie jak: doustne kortykosteroidy, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i deferasiroks). Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego; u pacjentów predysponowanych lek może wywoływać napady dny moczanowej. Kwas acetylosalicylowy stosując z innymi lekami zaburzającymi hemostazę (leki przeciwkrzepliwe, trombolityczne, antyagregacyjne, niesteroidowe leki przeciwzapalne, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny) może zwiększyć ryzyko krwawienia. Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcja zęba) powinni poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Cardiopirin.

jak stosować cardiopirin z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Kwasu acetylosalicylowego nie należy stosować jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych oraz z ibuprofenem. Przed przyjęciem kwasu acetylosalicylowego należy skonsultować się z lekarzem w przypadku stosowania następujących leków: metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień, leków przeciwzakrzepowych, innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, kortykosteroidów, digoksyny, leków stosowanych w leczeniu cukrzycy (np. insuliny i pochodnych sulfonylomocznika), kwasu walproinowego, leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej, leków moczopędnych, niektórych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego (z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny), leków stosowanych w leczeniu depresji i lęków, leków trombolitycznych i innych leków hamujących agregację płytek krwi. Alkohol może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego.

czy można stosować cardiopirin w ciąży i okresie karmienia piersią?

U pacjentek w ciąży nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego, chyba że zaleci to lekarz. Pacjentka podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży nie powinna przyjmować leku Cardiopirin, chyba że zaleci jej to lekarz - wówczas dawka dobowa nie powinna przekraczać 100 mg. Przyjmowanie leku regularnie lub w dużych dawkach w późnej ciąży może powodować ciężkie powikłania u matki lub dziecka. Kobiety karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Cardiopirin, chyba że zaleci to lekarz. Kwas acetylosalicylowy może utrudniać zajście w ciążę: jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku cardiopirin?

Mogą wystąpić objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty), bóle brzucha. Czasami może dojść do powstania stanów zapalnych żołądka i jelit oraz do rozwoju wrzodów trawiennych z krwawieniem i perforacją. Ponieważ kwas acetylosalicylowy wpływa na agregację płytek krwi, zwiększa ryzyko wystąpienia krwawień i wydłużenia czasu krwawienia. Obserwowano krwawienia, takie jak: krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia dziąseł. Rzadko lub bardzo rzadko może dojść do poważnych krwawień, takich jak: krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym lub podczas równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie). Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, np. w postaci napadów duszności, reakcji skórnych i zapalenia śluzówki nosa. Zawroty głowy i szumy uszne, zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku, mogą być objawami przedawkowania. Opisano nieliczne przypadki zaburzenia czynności wątroby i nerek, zmniejszenia stężenia glukozy we krwi oraz reakcji skórnych o szczególnie ciężkim przebiegu.
Należy zaprzestać stosowania leku Cardiopirin i natychmiast przewieźć pacjenta do szpitala w przypadku wystąpienia pierwszych objawów nadwrażliwości (w postaci obrzęku twarzy, warg, języka, gardła, powodującego trudności w oddychaniu lub przełykaniu, napadów duszności, ciężkiej wysypki) lub pojawienia się krwawienia, np. z przewodu pokarmowego (objawy - czarne stolce) lub krwotoków.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku cardiopirin?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, a w przypadku ciężkiego zatrucia pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala. Objawy przedawkowania mogą obejmować dzwonienie w uszach, problemy ze słuchem, ból głowy, zawroty głowy, dezorientację, nudności, wymioty i ból brzucha. Poważne przedawkowanie może charakteryzować się przyspieszonym oddychaniem (hiperwentylacja), gorączką, nadmiernym poceniem się, drgawkami, omamami, niskim stężeniem glukozy we krwi, śpiączką i wstrząsem.

czy cardiopirin wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Cardiopirin nie powinien wywierać wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

jak przechowywać cardiopirin?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama