Dodaj do mojego indeksu leków »

Cefalgin (Paracetamol+Propyphenazone+Caffeine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Cefalgin (OTC) tabletki 250 mg + 150 mg + 50 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 6,50 Cena 100% (zł): 6,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Cefalgin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Adamed Pharma S.A.

CO ZAWIERA CEFALGIN

1 tabletka zawiera 250 mg paracetamolu, 150 mg propyfenazonu i 50 mg kofeiny.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek o skojarzonym działaniu składników. Paracetamol i propyfenazon działają przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Kofeina działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy i nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

KIEDY STOSUJE SIĘ CEFALGIN

Bóle o słabym lub umiarkowanym nasileniu: migrenowe bóle głowy, bóle zębów, bóle miesiączkowe, nerwobóle. Gorączka.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
Jednorazowo od 1 do 2 tabletek. W razie potrzeby dawkę można powtarzać do 3 razy na dobę. Leku nie należy przyjmować dłużej niż 7 dni bez porozumienia z lekarzem.
Dzieci
Leku nie należy stosować u dzieci.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku lek należy stosować ostrożnie.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek dawkę należy zmniejszyć lub wydłużyć odstępy pomiędzy dawkami - należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować po posiłku. Tabletkę należy popić dużą ilością wody.

KIEDY CEFALGIN NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (paracetamol, propyfenazon i kofeinę), kwas acetylosalicylowy, inne pirazolony lub pochodne tych związków (fenazon, aminofenazon, fenylobutazon, metamizol zawarte w innych lekach) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli występują: ciężka niewydolność wątroby lub nerek; zmiany w obrazie krwi obwodowej, takie jak: niedokrwistość, leukopenia, agranulocytoza; niedobory niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej); nadciśnienie tętnicze; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy; ostra porfiria wątrobowa; choroba alkoholowa.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zwrócić uwagę, czy inne przyjmowane preparaty nie zawierają paracetamolu (ryzyko przedawkowania). Leku nie należy stosować przez dłuższy czas oraz w dawkach większych niż zalecane, ponieważ może wywołać zaburzenia czynności wątroby i nerek. Należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów niewydolności tych narządów. W czasie przyjmowania leku nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby (należy zwrócić uwagę na inne leki, które zawierają w swoim składzie alkohol). Lek należy stosować ostrożnie u osób z niewydolnością wątroby lub nerek, zespołem Gilberta i zaburzeniami hemopoezy (procesu tworzenia krwinek). Szczególne ryzyko wystąpienia uszkodzenia wątroby istnieje u osób z chorobą alkoholową i z niedożywieniem. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z astmą, przewlekłym nieżytem nosa lub przewlekłą pokrzywką, zwłaszcza w przypadku uczulenia na inne leki przeciwzapalne, np. kwas acetylosalicylowy.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Leku nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol, propyfenazon i kofeinę (ryzyko przedawkowania), zydowudyną, inhibitorami MAO oraz w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania: metoklopramidu, domperidonu, cholestyraminy, doustnych leków przeciwzakrzepowych, leków nasennych, leków przeciwpadaczkowych, leków przeciwgruźliczych, estrogenów i progesteronu, soli litu, disulfiramu, barbituranów, cymetydyny, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego), teofiliny, tyroksyny. Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Leku nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Mogą wystąpić: nudności, bóle brzucha, wymioty, pieczenie; ból głowy, zaburzenia snu, drżenie mięśniowe; zmiany skórne w postaci rumienia, wysypki, świądu lub pokrzywki będące objawami reakcji nadwrażliwości; obrzęk naczynioruchowy, duszność, napady astmy będące objawami reakcji nadwrażliwości, wstrząs anafilaktyczny. Długotrwałe stosowanie może wywołać zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby. Rzadko występują zmiany w obrazie krwi obwodowej, takie jak zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby krwinek białych, brak granulocytów, niedobór wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi (krwinek czerwonych, białych i płytek krwi), methemoglobinemia.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia dawki większej niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, bowiem istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

W ciągu kilku do kilkunastu godzin po przyjęciu paracetamolu mogą wystąpić: nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie. Może rozwinąć się uszkodzenie wątroby, objawiające się rozpieraniem w nadbrzuszu, nudności i żółtaczka.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Stosowanie leku w zalecanej dawce nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych