Dodaj do mojego indeksu leków »

Cepastil (Allium cepa+Allium sativum) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Cepastil (OTC) syrop 608 mg + 122 mg/5 ml 1 but. 125 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,30 Cena 100% (zł): 10,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Cepastil

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej "GEMI"

CO ZAWIERA CEPASTIL?

5 ml syropu Cepastil zawiera 608 mg wyciągu z cebuli i 122 mg wyciągu z czosnku. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera 5-7 % (v/v) alkoholu.

KIEDY STOSOWAĆ CEPASTIL?

Lek Cepastil jest stosowany pomocniczo w podrażnieniach gardła, suchym i męczącym kaszlu oraz w zakażeniach górnych dróg oddechowych i w przeziębieniu.

JAK STOSOWAĆ CEPASTIL?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież od 13 lat
10 ml syropu Cepastil 3-4 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci od 6 do 13 lat: 5 ml syropu Cepastil 3-4 razy na dobę. Leku Cepastil nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

KIEDY CEPASTIL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Cepastil nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na którykolwiek składnik leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU CEPASTIL?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Cepastil zawiera alkohol, co należy uwzględnić, stosując lek u dzieci oraz u osób z padaczką lub schorzeniami wątroby. Leku nie należy stosować u osób z chorobą alkoholową.

JAK STOSOWAĆ CEPASTIL Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ CEPASTIL W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie jest zalecane stosowanie leku Cepastil u kobiet w ciąży i karmiących piersią, ponieważ lek zawiera alkohol.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU CEPASTIL?

Nie stwierdzono działań niepożądanych po zastosowaniu leku Cepastil.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU CEPASTIL?

Nie zgłoszono przypadków przedawkowania leku Cepastil.

CZY CEPASTIL WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Ze względu na zawartość alkoholu stosowanie leku Cepastil może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ CEPASTIL?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych