LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

CetAlergin Ten (Cetirizine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
CetAlergin Ten (OTC) tabletki powlekane 10 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,50 Cena 100% (zł): 13,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

CetAlergin Ten

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

PharmaSwiss Czeska Republika s.r.o.

CO ZAWIERA CETALERGIN TEN?

1 tabletka powlekana CetAlergin Ten zawiera 10 mg dichlorowodorku cetyryzyny. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki. Lek zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK DZIAŁA CETALERGIN TEN?

Cetyryzyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

KIEDY STOSOWAĆ CETALERGIN TEN?

Lek CetAlergin Ten jest wskazany u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem śluzówki nosa oraz w łagodzeniu objawów pokrzywki.

JAK STOSOWAĆ CETALERGIN TEN?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
10 mg (1 tabletka CetAlergin Ten) raz na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 mg (pół tabletki CetAlergin Ten) dwa razy na dobę. Leku CetAlergin Ten nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 6 lat, ponieważ lek w postaci tabletek nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawkowania.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek zaleca się stosowanie 5 mg (pół tabletki CetAlergin Ten) raz na dobę. Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek, należy zwrócić się do lekarza. Jeśli u dziecka występuje choroba nerek, należy zwrócić się do lekarza, który dostosuje dawkę do potrzeb dziecka.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać, popijając szklanką płynu.

KIEDY CETALERGIN TEN NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku CetAlergin Ten nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (cetyryzynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku, na hydroksyzynę lub pochodne piperazyny (substancje czynne o podobnej budowie do cetyryzyny, wchodzące w skład innych leków). Leku CetAlergin Ten nie należy stosować, jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min).

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU CETALERGIN TEN?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku CetAlergin Ten należy poradzić się lekarza, jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek (dawkę leku ustali lekarz); jeśli pacjent ma problemy z oddawaniem moczu (np. problemy z rdzeniem kręgowym lub prostatą, lub problemy z pęcherzem moczowym); jeśli u pacjenta występuje padaczka lub istnieje ryzyko wystąpienia drgawek. Jeśli pacjent ma zaplanowane wykonanie testów alergicznych, należy zapytać lekarza, czy należy przerwać stosowanie leku CetAlergin Ten na kilka dni przed badaniem - lek może wpływać na wyniki testów alergicznych. Zaleca się unikać przyjmowania cetyryzyny jednocześnie z alkoholem.

JAK STOSOWAĆ CETALERGIN TEN Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ CETALERGIN TEN W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Należy unikać stosowania leku CetAlergin Ten u kobiet w ciąży; lek może być stosowany tylko w razie konieczności i po konsultacji z lekarzem. Nie należy stosować leku CetAlergin Ten w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU CETALERGIN TEN?

Często mogą wystąpić: senność, zawroty głowy, bóle głowy, zapalenie gardła, zapalenie śluzówki nosa (u dzieci), biegunka, nudności, suchość w jamie ustnej, zmęczenie. Niezbyt często: pobudzenie, zaburzenia czucia, ból brzucha, świąd, wysypka, skrajne zmęczenie, złe samopoczucie. Rzadko: reakcje alergiczne (czasami ciężkie - bardzo rzadko), depresja, omamy, zachowanie agresywne, dezorientacja, bezsenność, drgawki, przyspieszone bicie serca, nieprawidłowa czynność wątroby, pokrzywka, obrzęki, zwiększenie masy ciała. Bardzo rzadko: zmniejszenie liczby płytek krwi, tiki, omdlenie, ruchy mimowolne, długotrwałe kurcze mięśni, drżenie, zaburzenia smaku, niewyraźne widzenie, zaburzenia akomodacji, rotacja gałek ocznych, obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa, zaburzenia oddawania moczu (moczenie nocne, ból i (lub) trudności w oddawaniu moczu). Z nieznaną częstością: zwiększony apetyt, próby samobójcze (nawracające myśli samobójcze lub zainteresowanie samobójstwem), utrata pamięci, zaburzenia pamięci, zawroty głowy, zatrzymanie moczu.
Należy przerwać przyjmowanie leku CetAlergin Ten i niezwłocznie poinformować lekarza w przypadku wystąpienia reakcji alergicznych, w tym ciężkich reakcji i obrzęku naczynioruchowego.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU CETALERGIN TEN?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zgłaszano następujące objawy: dezorientację, biegunkę, zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój ruchowy, uspokojenie, senność, osłupienie, przyspieszoną czynność serca, drżenie i zatrzymanie moczu.

CZY CETALERGIN TEN WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Badania kliniczne nie wykazały pogorszenia zdolności reagowania i koncentracji oraz zdolności prowadzenia pojazdów po zastosowaniu leku CetAlergin Ten w zalecanej dawce. Jeśli pacjent planuje prowadzenie pojazdów, wykonywanie potencjalnie niebezpiecznych czynności lub obsługiwanie maszyn, po zastosowaniu leku CetAlergin Ten powinien uważnie obserwować reakcję organizmu na lek. Nie należy stosować większej niż zalecana dawki leku.

JAK PRZECHOWYWAĆ CETALERGIN TEN?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl