LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

CetAlergin (Cetirizine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
CetAlergin (Rp) tabletki powlekane 10 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,90 Cena 100% (zł): 10,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

CetAlergin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

PharmaSwiss Czeska Republika s.r.o.

CO ZAWIERA CETALERGIN?

1 tabletka powlekana CetAlergin zawiera 10 mg dichlorowodorku cetyryzyny. Tabletkę można podzielić na 2 równe dawki. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

jak działa cetalergin?

Cetyryzyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

kiedy stosować cetalergin?

Lek CetAlergin jest stosowany w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem śluzówki nosa.
Lek CetAlergin jest również stosowany w łagodzeniu objawów pokrzywki.

jak stosować cetalergin?

Dawkowanie leku CetAlergin, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek CetAlergin można przyjmować przed posiłkiem, w trakcie lub po posiłku. Tabletki należy połykać, popijając szklanką wody.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku cetalergin?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy cetalergin nie może być stosowany?

Leku CetAlergin nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (cetyryzynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku, na hydroksyzynę lub pochodne piperazyny (substancje czynne o podobnej budowie do cetyryzyny, wchodzące w skład innych leków). Lek CetAlergin nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 6 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku cetalergin?

Przed rozpoczęciem stosowania leku CetAlergin lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Zaleca się unikać przyjmowania leku CetAlergin jednocześnie z alkoholem. Jeśli pacjent ma zaplanowane wykonanie testów alergicznych, należy zapytać lekarza, czy należy przerwać stosowanie leku CetAlergin na kilka dni przed badaniem - lek CetAlergin może wpływać na wyniki testów alergicznych.

jak stosować cetalergin z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować cetalergin w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku CetAlergin u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku cetalergin?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku CetAlergin, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku cetalergin?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

czy cetalergin wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Po zastosowaniu leku CetAlergin w zalecanej dawce nie wykazano pogorszenia zdolności reagowania i koncentracji oraz zdolności prowadzenia pojazdów. Jeśli pacjent planuje prowadzenie pojazdów, wykonywanie potencjalnie niebezpiecznych czynności lub obsługiwanie maszyn po zastosowaniu leku CetAlergin, powinien uważnie obserwować reakcję organizmu na lek.

jak przechowywać cetalergin?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl