reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Cetirizine Genoptim SPH (Cetirizine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Cetirizine Genoptim SPH (OTC) tabletki powlekane 10 mg 7 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,00 Cena 100% (zł): 10,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Cetirizine Genoptim SPH (OTC) tabletki powlekane 10 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,00 Cena 100% (zł): 13,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Cetirizine Genoptim SPH

Informacja dla pacjenta

Synoptis Pharma Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 10 mg dichlorowodorku cetyryzyny. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Wskazania

Dorośli i dzieci w wieku od 6 lat:
- w celu łagodzenia objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa;
- w celu łagodzenia objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
10 mg (1 tabletka) raz na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: 5 mg (pół tabletki) dwa razy na dobę. Nie zaleca się stosowania preparatu w postaci tabletek powlekanych u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ ta postać preparatu nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki.
Osoby w podeszłym wieku
Brak danych wskazujących na konieczność zmniejszenia dawki u pacjentów w podeszłym wieku, jeżeli czynność nerek jest u nich prawidłowa.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów wyłącznie z zaburzeniami czynności wątroby nie jest konieczna modyfikacja dawki.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Dawkę należy dostosować w zależności od klirensu kreatyniny: klirens 50-79 ml/min - 10 mg raz na dobę; klirens 30-49 ml/min - 5 mg raz na dobę; klirens < 30 ml/min - 5 mg co 2 dni; schyłkowa niewydolność nerek, pacjenci dializowani (klirens kreatyniny < 10 ml/min) - podawanie leku przeciwwskazane. U dzieci i młodzieży z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy dostosować indywidualnie, biorąc pod uwagę klirens nerkowy pacjenta i jego masę ciała.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać, popijając szklanką płynu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny. Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/min.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Należy zachować ostrożność podczas przepisywania preparatu kobietom w ciąży lub kobietom karmiącym piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: senność, zmęczenie, zawroty głowy, ból głowy. W niektórych przypadkach zgłaszano paradoksalne pobudzenie OUN. Zgłaszano pojedyncze przypadki trudności w oddawaniu moczu, zaburzeń akomodacji oka i suchości błony śluzowej jamy ustnej. Zgłaszano przypadki zaburzeń czynności wątroby ze zwiększoną aktywnością enzymów wątrobowych i występującym równocześnie zwiększeniem stężenia bilirubiny.

UWAGI
Zaleca się zachowanie ostrożności podczas przyjmowania cetyryzyny jednocześnie z alkoholem. Preparat może wpływać na wyniki alergicznych testów skórnych i dlatego należy na 3 dni przed wykonaniem testów skórnych przerwać stosowanie preparatu.
Pacjenci zamierzający prowadzić pojazdy, podejmować działania potencjalnie niebezpieczne lub obsługiwać maszyny nie powinni przekraczać zalecanej dawki i powinni wziąć pod uwagę swoją reakcję na preparat. U pacjentów wrażliwych, jednoczesne stosowanie cetyryzyny z alkoholem lub innymi substancjami o działaniu hamującym na OUN, może spowodować dodatkowe zmniejszenie czujności i pogorszenie sprawności.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama