Cetraxal (Ciprofloxacin, Cyprofloksacyna) preparaty: - cena, dawkowanie, wskazania leku - LEKInfo24.pl
Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Cetraxal (Ciprofloxacin, Cyprofloksacyna) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Cetraxal (Rp) krople do uszu, roztwór 2 mg/ml 15 amp. 0,25 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 47,00 Cena 100% (zł): 47,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Cetraxal: krople do uszu, roztwór (2 mg/ml) 15 amp. 0,25 ml

Tactica Pharmaceuticals Sp. z o.o.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Chemioterapeutyk z grupy fluorochinolonów do stosowania do uszu.

SKŁAD
1 ml roztworu zawiera 2 mg cyprofloksacyny w postaci chlorowodorku. 1 pojedyncza dawka ampułki (0,25 ml roztworu) zawiera 0,58 mg jednowodnego chlorowodorku cyprofloksacyny odpowiadającego 0,5 mg cyprofloksacyny.

WSKAZANIA
Preparat wskazany jest przy leczeniu ostrego zapalenia ucha zewnętrznego u pacjentów, u których błona bębenkowa jest nieuszkodzona, wywołanego przez mikroorganizmy wrażliwe na działanie cyprofloksacyny.

DAWKOWANIE
Dorośli i dzieci w wieku 1 roku oraz starsze
Zakraplać zawartość pojedynczej ampułki do chorego ucha dwa razy dziennie przez 7 dni.
Dzieci do ukończenia 1. roku życia
Bezpieczeństwo oraz skuteczność stosowania preparatu u dzieci do ukończenia 1. roku życia nie zostały ustalone. Brak jest danych w tym zakresie.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Ponieważ oczekuje się, że wartość stężenia leku w osoczu krwi jest niewykrywalna, u pacjentów z tymi zaburzeniami nie jest konieczne zmniejszenie dawki.
Sposób podawania
Roztwór należy ogrzać, trzymając ampułkę w dłoniach przez kilka minut, w celu uniknięcia zawrotów głowy, które mogą wystąpić w wyniku zakroplenia zimnego roztworu do przewodu słuchowego. W przypadku zastosowania setonu/tamponu w celu ułatwienia podania preparatu, pierwsza dawka powinna zostać podwojona (2 ampułki zamiast 1).

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną, inne leki z grupy chinolonów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat może być stosowany w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Niezbyt często: swędzenie ucha, brzęczenie w uszach; zawroty głowy, ból głowy; zapalenie skóry; ból w miejscu zastosowania preparatu. Przy miejscowym zastosowaniu fluorochinolonów bardzo rzadko występują: (ogólna) wysypka, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, a także pokrzywka.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych