LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja LISTOPAD 2020 (refundacja 01.11.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Cetrix (Cetirizine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Cetrix (OTC) tabletki powlekane 10 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,50 Cena 100% (zł): 9,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Cetrix

Informacja dla pacjenta

Vitabalans Oy

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 10 mg dichlorowodorku cetyryzyny. Tabletka może być dzielona na dwie równe części.

Wskazania

U dorosłych i dzieci powyżej 6 lat:
- w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu sezonowego i przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa;
- w łagodzeniu objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
10 mg (1 tabletka) raz na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 mg (pół tabletki) dwa razy na dobę. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ ta postać farmaceutyczna nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki.
Osoby w podeszłym wieku
Brak danych wskazujących na konieczność zmniejszenia dawki leku u osób w podeszłym wieku, jeśli czynność nerek jest u nich prawidłowa.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Dawkowanie należy zmodyfikować w zależności od klirensu kreatyniny: klirens 50-79 ml/min - 10 mg raz na dobę; klirens 30-49 ml/min - 5 mg raz na dobę; klirens < 30 ml/min - 5 mg co drugi dzień; schyłkowa niewydolność nerek, pacjenci dializowani (klirens kreatyniny < 10 ml/min) - stosowanie przeciwwskazane. U dzieci z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy ustalać na podstawie klirensu kreatyniny, wieku oraz masy ciała pacjenta.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać, popijając szklanką płynu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/min.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Należy zachować ostrożność podczas przepisywania preparatu kobietom w ciąży lub kobietom karmiącym piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: zmęczenie, ból głowy, zawroty głowy; bóle brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności; senność; zapalenie gardła. W niektórych przypadkach obserwowano paradoksalne pobudzenie OUN. Zgłaszano pojedyncze przypadki trudności w oddawaniu moczu, zaburzeń akomodacji i suchości błony śluzowej jamy ustnej. Zgłaszano przypadki zaburzeń czynności wątroby ze zwiększoną aktywnością enzymów wątrobowych i ze zwiększonym stężeniem bilirubiny.

UWAGI
Zaleca się zachowanie ostrożności podczas przyjmowania cetyryzyny jednocześnie z alkoholem. Leki przeciwhistaminowe hamują reakcję alergiczną w testach skórnych, dlatego preparat należy odstawić na 3 dni przed planowanym wykonaniem testów alergicznych.
Pacjenci planujący prowadzenie pojazdów, wykonujący potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługujący urządzenia mechaniczne w ruchu powinni zwrócić uwagę na reakcję organizmu na lek oraz nie powinni stosować dawek większych niż zalecane. U pacjentów wrażliwych, jednoczesne stosowanie cetyryzyny z alkoholem lub lekami o działaniu hamującym na OUN może nasilać wpływ leku na zdolność reagowania i koncentracji.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl