Dodaj do mojego indeksu leków »

Chlorchinaldin tabletki do ssania (Chlorquinaldol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki (OTC) tabletki do ssania 2 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,70 Cena 100% (zł): 10,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki (OTC) tabletki do ssania 2 mg 40 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,00 Cena 100% (zł): 20,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Chlorchinaldin VP (OTC) tabletki do ssania 2 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,20 Cena 100% (zł): 10,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Chlorchinaldin VP (OTC) tabletki do ssania 2 mg 40 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,50 Cena 100% (zł): 15,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Chlorchinaldin tabletki do ssania

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

PharmaSwiss Czeska Republika s.r.o.

CO ZAWIERA CHLORCHINALDIN VP LUB CHLORCHINALDIN O SMAKU CZARNEJ PORZECZKI

1 tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może wpływać szkodliwie na zęby.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwpierwotniakowo.

KIEDY STOSUJE SIĘ CHLORCHINALDIN VP LUB CHLORCHINALDIN O SMAKU CZARNEJ PORZECZKI

Lek jest wskazany do stosowania miejscowego: w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł, w pleśniawkach, w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku przez długi okres ani w dawkach większych niż zalecane.
Co 1-2 godziny ssać 1 tabletkę. Nie należy stosować więcej niż 10 tabletek do ssania na dobę.
Sposób podawania
Leku nie należy stosować podczas posiłków. Tabletek nie należy rozgryzać.

KIEDY CHLORCHINALDIN VP LUB CHLORCHINALDIN O SMAKU CZARNEJ PORZECZKI NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (chlorochinaldol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli dolegliwości utrzymują się lub nasilają mimo stosowania leku przez kilka dni, należy zgłosić się do lekarza.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Leku nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Nie stosować leku w okresie karmienia piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane: podrażnienie śluzówki, świąd; objawy alergiczne (wysypka lub pokrzywka) u osób nadwrażliwych.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych