LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Chlorchinaldin tabletki do ssania (Chlorquinaldol)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki (OTC) tabletki do ssania 2 mg 20 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,70 Cena 100% (zł): 10,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Chlorchinaldin o smaku czarnej porzeczki (OTC) tabletki do ssania 2 mg 40 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,00 Cena 100% (zł): 20,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Chlorchinaldin VP (OTC) tabletki do ssania 2 mg 20 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,20 Cena 100% (zł): 10,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Chlorchinaldin VP (OTC) tabletki do ssania 2 mg 40 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,50 Cena 100% (zł): 15,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Chlorchinaldin tabletki do ssania

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Bausch Health Ireland Ltd.

Co zawiera Chlorchinaldin tabletki do ssania?

Lek Chlorchinaldin występuje w postaci tabletek do ssania w dwóch smakach. Obie pozycje leku są dostępne bez recepty.
1 tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Chlorchinaldin tabletki do ssania?

Lek Chlorchinaldin tabletki do ssania działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo.

Kiedy stosować Chlorchinaldin tabletki do ssania?

Lek Chlorchinaldin tabletki do ssania jest wskazany do stosowania miejscowego: w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł, w pleśniawkach, w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami.

Jak stosować Chlorchinaldin tabletki do ssania?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku przez długi okres ani w dawkach większych niż zalecane.
Co 1-2 godziny ssać 1 tabletkę Chlorchinaldin. Nie należy stosować więcej niż 10 tabletek do ssania Chlorchinaldin na dobę.
Sposób podawania
Leku nie należy stosować podczas posiłków. Tabletek nie należy rozgryzać.

Kiedy Chlorchinaldin tabletki do ssania nie może być stosowany?

Leku Chlorchinaldin tabletki do ssania nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (chlorochinaldol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Chlorchinaldin tabletki do ssania?

Jeśli dolegliwości utrzymują się lub nasilają mimo stosowania leku przez kilka dni, należy zgłosić się do lekarza. Ze względu na zawartość cukru lek Chlorchinaldin tabletki do ssania może wpływać szkodliwie na zęby.

Jak stosować Chlorchinaldin tabletki do ssania z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Związki metali i jodu osłabiają działanie chlorochinaldolu.

Czy można stosować Chlorchinaldin tabletki do ssania w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Chlorchinaldin tabletki do ssania nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Leku Chlorchinaldin tabletki do ssania nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Chlorchinaldin tabletki do ssania?

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane: podrażnienie śluzówki, świąd; objawy alergiczne (wysypka lub pokrzywka) u osób nadwrażliwych.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Chlorchinaldin tabletki do ssania?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Czy Chlorchinaldin tabletki do ssania wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Chlorchinaldin tabletki do ssania nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Chlorchinaldin tabletki do ssania?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner