LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Cholestil (Hymecromone)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Cholestil (Rp) tabletki 200 mg 50 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 32,50 Cena 100% (zł): 32,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Cholestil

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Adamed Pharma S.A.

Co zawiera Cholestil?

Lek Cholestil występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka zawiera 200 mg hymekromonu. Tabletki nie należy dzielić.

Jak działa Cholestil?

Hymekromon działa rozkurczowo na mięśniówkę gładką dróg żółciowych i zwieracza Oddiego, zwiększa wydzielanie żółci i przyspiesza jej wydalanie przez drogi żółciowe. Działanie to zmniejsza zastój żółci i związane z tym dolegliwości oraz utrudnia tworzenie się złogów cholesterolowych i kamieni żółciowych.

Kiedy stosować Cholestil?

Lek Cholestil jest stosowany pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskinez, zaburzeń dyspeptycznych; w czynnościowych zaburzeniach dróg żółciowych u pacjentów z niepowikłaną kamicą żółciową; w stanach po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci.

Jak stosować Cholestil?

Dawkowanie leku Cholestil i czas leczenia ustala lekarz.
Sposób podawania
Tabletki należy przyjmować pół godziny przed posiłkiem. Tabletki nie należy dzielić.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Cholestil?

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć jak najszybciej. Nie należy stosować dwóch dawek w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Cholestil nie może być stosowany?

Leku Cholestil nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (hymekromon) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Cholestil?

Przed zleceniem stosowania leku Cholestil lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności z tym związane. Lekarz zadecyduje o zastosowaniu leku i określi zalecenia dotyczące leczenia. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku. W przypadku wystąpienia objawów niewydolności wątroby i (lub) nerek należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Jak stosować Cholestil z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Cholestil w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz podejmuje decyzję o możliwości zastosowania leku Cholestil u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Cholestil?

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Cholestil są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia pojawią się jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Cholestil?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Cholestil wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Cholestil nie zaburza sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Cholestil?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner