LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja LISTOPAD 2020 (refundacja 01.11.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Cholinex bez cukru (Choline salicylate) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Cholinex bez cukru (OTC) pastylki twarde 150 mg 16 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,50 Cena 100% (zł): 11,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Cholinex bez cukru (OTC) pastylki twarde 150 mg 24 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,50 Cena 100% (zł): 13,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Cholinex bez cukru

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Stada Arzneimittel AG

CO ZAWIERA CHOLINEX BEZ CUKRU?

1 pastylka Cholinex bez cukru zawiera 150 mg salicylanu choliny. Lek zawiera maltitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią.

JAK DZIAŁA CHOLINEX BEZ CUKRU?

Salicylan choliny działa miejscowo przeciwzapalnie i przeciwbólowo.

KIEDY STOSOWAĆ CHOLINEX BEZ CUKRU?

Lek Cholinex bez cukru jest stosowany: w stanach zapalnych śluzówki jamy ustnej i gardła; w leczeniu bólu i obrzęku gardła towarzyszącemu stanom zapalnym; jako lek wspomagający antybiotykoterapię zakażeń śluzówki jamy ustnej i gardła, wywołanych przez niektóre drobnoustroje.
Lek Cholinex bez cukru może być także stosowany w leczeniu stomatologicznym stanów zapalnych dziąseł i tkanek przyzębia.

JAK STOSOWAĆ CHOLINEX BEZ CUKRU?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
Należy ssać 1 pastylkę Cholinex bez cukru od 4 do 6 razy na dobę (maksymalnie 6 pastylek Cholinex bez cukru na dobę). Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli ból gardła nie ustępuje w ciągu 1 do 2 dni.
Sposób podawania
Lek można stosować niezależnie od posiłków.

KIEDY CHOLINEX BEZ CUKRU NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Cholinex bez cukru nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (salicylan choliny) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Uczulenie na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Leku Cholinex bez cukru nie należy stosować w przypadku stwierdzenia żylaków przełyku z powodu ryzyka wystąpienia krwotoku. Leku Cholinex bez cukru nie należy stosować, jeśli pacjent choruje na fenyloketonurię.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU CHOLINEX BEZ CUKRU?

Jeśli po upływie 1-2 dni objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku Cholinex bez cukru należy skontaktować się z lekarzem w następujących sytuacjach: występowanie stanów zapalnych przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, astma oskrzelowa. Ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, o zastosowaniu leku Cholinex bez cukru u dzieci w wieku do 12 lat powinien zadecydować lekarz.

JAK STOSOWAĆ CHOLINEX BEZ CUKRU Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ CHOLINEX BEZ CUKRU W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie należy stosować leku Cholinex bez cukru w okresie ciąży. O stosowaniu leku Cholinex bez cukru w okresie karmienia piersią decyduje lekarz.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU CHOLINEX BEZ CUKRU?

Rzadko mogą wystąpić: uszkodzenie śluzówki przewodu pokarmowego (bóle brzucha, wymioty, krwawienia); reakcje alergiczne - zaczerwienienie skóry i wysypka, kaszel, uczucie zatkania nosa, obrzęk twarzy, języka, warg, trudności przy połykaniu lub trudności w oddychaniu.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU CHOLINEX BEZ CUKRU?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY CHOLINEX BEZ CUKRU WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Cholinex bez cukru nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ CHOLINEX BEZ CUKRU?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Chronić od wilgoci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl