Dodaj do mojego indeksu leków »

Cholinex (Choline salicylate) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Cholinex (OTC) pastylki twarde 150 mg 16 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,10 Cena 100% (zł): 10,10 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Cholinex (OTC) pastylki twarde 150 mg 24 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,40 Cena 100% (zł): 12,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Cholinex (OTC) pastylki twarde 150 mg 32 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,60 Cena 100% (zł): 17,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Cholinex

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

CO ZAWIERA CHOLINEX?

1 pastylka Cholinex zawiera 150 mg salicylanu choliny. Lek zawiera glukozę i sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; osoby chore na cukrzycę powinny uwzględnić zawartość cukrów w diecie.

JAK DZIAŁA CHOLINEX?

Salicylan choliny działa miejscowo przeciwzapalnie i przeciwbólowo.

KIEDY STOSOWAĆ CHOLINEX?

Stany zapalne śluzówki jamy ustnej i gardła.
Ból i obrzęk gardła towarzyszący stanom zapalnym.
Jako lek wspomagający antybiotykoterapię zakażeń śluzówki jamy ustnej i gardła, wywołanych przez niektóre drobnoustroje.

JAK STOSOWAĆ CHOLINEX?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
Ssać po 1 pastylce Cholinex od 4 do 6 razy na dobę (maksymalnie 6 pastylek Cholinex na dobę). Jeśli ból gardła nie ustępuje w ciągu 1 do 2 dni, należy skontaktować się z lekarzem.
Sposób podawania
Lek można stosować niezależnie od posiłków.

KIEDY CHOLINEX NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Cholinex nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (salicylan choliny), inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku Cholinex, jeśli u pacjenta stwierdzono żylaki przełyku (ze względu na zagrożenie krwotokiem).

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU CHOLINEX?

Jeśli po upływie 1-2 dni objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku Cholinex należy skontaktować się z lekarzem w przypadku występowania: stanów zapalnych przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, astmy oskrzelowej, cukrzycy lub skłonność do próchnicy oraz stwierdzonej wcześniej nietolerancję niektórych cukrów. U dzieci w wieku do 12 lat o zastosowaniu leku Cholinex powinien zadecydować lekarz ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a.

JAK STOSOWAĆ CHOLINEX Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ CHOLINEX W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Leku Cholinex nie należy stosować w okresie ciąży. O stosowaniu leku Cholinex w okresie karmienia piersią decyduje lekarz.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU CHOLINEX?

Rzadko mogą wystąpić: uszkodzenie śluzówki przewodu pokarmowego (bóle brzucha, wymioty, krwawienia); reakcje alergiczne - zaczerwienienie skóry i wysypka, kaszel, uczucie zatkania nosa, obrzęk twarzy, języka, warg, trudności przy połykaniu lub trudności w oddychaniu.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU CHOLINEX?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY CHOLINEX WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Cholinex nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ CHOLINEX?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Chronić od wilgoci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych