LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Ciclolack (Ciclopirox)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Ciclolack (OTC) lakier do paznokci leczniczy 80 mg/g 1 but. 3 g n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 57,00 Cena 100% (zł): 57,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ciclolack

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sun-Farm Sp. z o.o.

Co zawiera Ciclolack?

Lek Ciclolack występuje w postaci leczniczego lakieru do paznokci i jest dostępny bez recepty.
1 g lakieru do paznokci zawiera 80 mg cyklopiroksu.

Jak działa Ciclolack?

Cyklopiroks przenika przez płytkę paznokcia i działa przeciwgrzybiczo na grzyby powodujące grzybicę paznokci.

Kiedy stosować Ciclolack?

Lek Ciclolack jest przeznaczony do leczenia łagodnych i umiarkowanych postaci grzybicy paznokci, obejmujących mniej niż 50% powierzchni paznokcia i maksymalnie 4 z 10 paznokci.

Jak stosować Ciclolack?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku Ciclolack dłużej niż przez 6 miesięcy bez konsultacji z lekarzem.
Dorośli
Przed rozpoczęciem stosowania leku należy usunąć możliwie jak największą część zmienionej chorobowo powierzchni paznokcia za pomocą nożyczek, obcinacza lub załączonego pilnika do paznokci jednorazowego użytku. Po kontakcie z chorymi paznokciami użyte narzędzia należy zdezynfekować, a jednorazowe należy wyrzucić.
Lakier należy nałożyć równomiernie na całą powierzchnię zakażonego paznokcia za pomocą jednej ze szpatułek wielokrotnego użytku, które są dołączone do opakowania. Natychmiast po użyciu należy zamknąć szczelnie butelkę, aby zapobiec wysychaniu roztworu. Przez pierwszy miesiąc leczenia cienką warstwę lakieru należy nakładać na zmieniony chorobowo paznokieć co drugi dzień. Zapewnia to nasycenie paznokcia substancją czynną. W drugim miesiącu leczenia stosowanie lakieru można ograniczyć do dwóch razy w tygodniu, a od trzeciego miesiąca stosować raz w tygodniu.
W całym okresie leczenia należy raz w tygodniu zmyć całą warstwę lakieru używając gazików nasączonych alkoholem, aby zapewnić właściwe wnikanie substancji czynnej, a przed kolejnym nałożeniem lakieru opiłować jednorazowym pilnikiem płytkę paznokciową (po użyciu pilnik należy wyrzucić). W przypadku uszkodzenia lub starcia warstwy lakieru w trakcie leczenia wystarczy polakierować odsłonięte miejsca.
Czas trwania leczenia
Czas leczenia zależy od czynników indywidualnych, przede wszystkim od szybkości wzrostu płytek paznokciowych i ciężkości zakażenia grzybiczego. Leczenie paznokci dłoni trwa średnio 6 miesięcy, a paznokci stóp nawet do 12 miesięcy. Leczenie należy kontynuować do czasu odrośnięcia zdrowego paznokcia. Terapia jest skuteczna, gdy po kilku tygodniach leczenia widoczny jest zdrowy odrost paznokcia.
Dzieci i młodzież
Leku Ciclolack nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Sposób podawania
Lek należy stosować wyłącznie na paznokcie.

Kiedy Ciclolack nie może być stosowany?

Leku Ciclolack nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (cyklopiroks) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Ciclolack nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Ciclolack?

Jeśli po upływie 4 tygodni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli wystąpią reakcje uczuleniowe, należy przerwać leczenie i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem stosowania leku Ciclolack należy skonsultować się z lekarzem w przypadku: jeśli pacjent ma cukrzycę, zaburzenia krążenia w dłoniach i stopach; jeśli pacjent ma osłabioną odporność spowodowaną zaburzeniami układu immunologicznego; jeśli płytka paznokciowa jest uszkodzona; jeśli u pacjenta występują choroby skóry, np. łuszczyca lub inne przewlekłe choroby skóry; jeśli pacjent ma zespół żółtych paznokci (zespół chorobowy objawiający się nadmiernym gromadzeniem się płynu w skórze i tkance podskórnej, wolno rosnącymi, żółtymi paznokciami i przewlekłymi zaburzeniami oddychania). Nie należy stosować leku Ciclolack i zwrócić się do lekarza: jeśli paznokcie są znacznie uszkodzone; jeśli zmiany chorobowe obejmują więcej niż 50% powierzchni paznokcia i więcej niż 4 paznokcie; jeśli zmiany są bardzo nasilone lub pojawiły się nowe zmiany na pozostałych paznokciach; jeśli pojawiły się na skórze zmiany o charakterze rumieniowym, złuszczającym w okolicy zmienionych chorobowo paznokci. Unikać kontaktu leku z oczami i śluzówkami. Podczas leczenia nie należy stosować na płytkę paznokciową produktów kosmetycznych (np. lakiery, odżywki do paznokci) lub sztucznych paznokci.

Jak stosować Ciclolack z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Ciclolack w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Ciclolack można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią tylko wtedy, gdy w opinii lekarza jest to bezwzględnie konieczne.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Ciclolack?

Bardzo rzadko obserwuje się zaczerwienienie i łuszczenie skóry w miejscu, gdzie lek miał kontakt ze skórą otaczającą paznokieć. Rzadko występuje alergiczne kontaktowe zapalenie skóry.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Ciclolack?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana ilości leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jak przechowywać Ciclolack?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki wynosi 6 miesięcy, jeżeli lek jest przechowywany zgodnie z zaleceniami.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner