LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja GRUDZIEŃ 2020 (refundacja 01.11.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Cirrus Duo (Cetirizine+Pseudoephedrine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Cirrus Duo (OTC) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 5 mg + 120 mg 6 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,00 Cena 100% (zł): 16,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Cirrus Duo

Informacja dla pacjenta

Vedim Sp. z o.o.

SKŁAD
1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 5 mg dichlorowodorku cetyryzyny o natychmiastowym uwalnianiu oraz 120 mg chlorowodorku pseudoefedryny o przedłużonym uwalnianiu. 1 tabletka zawiera 43,23 mg laktozy jednowodnej.

Wskazania

Leczenie objawów sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, takich jak: przekrwienie błony śluzowej nosa, kichanie, wodnista wydzielina z nosa oraz świąd nosa i spojówek.
Preparat jest przeznaczony do stosowania w przypadkach, gdy pożądane jest zarówno działanie przeciwalergiczne dichlorowodorku cetyryzyny, jak i zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa działanie chlorowodorku pseudoefedryny.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i powyżej)
1 tabletka dwa razy na dobę (rano i wieczorem). Czas trwania leczenia nie powinien przekraczać okresu występowania objawów i nie powinien być dłuższy niż 2 do 3 tygodni. Po zmniejszeniu nasilenia objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, można kontynuować leczenie samą cetyryzyną, jeśli to konieczne.
Dzieci
Preparat jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Ze względu na zawartość pseudoefedryny należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u osób w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby należy zmniejszyć dawkę do 1 tabletki na dobę.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek należy zmniejszyć dawkę do 1 tabletki na dobę. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.
Sposób podawania
Preparat można przyjmować w czasie posiłków lub między posiłkami. Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania i popijać odpowiednią ilością płynu. Tabletek nie wolno przełamywać, żuć ani kruszyć.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu oraz na efedrynę, piperazynę lub jej pochodne. Ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka postać choroby niedokrwiennej serca. Ciężka niewydolność nerek. Niewyrównana nadczynność tarczycy. Ciężkie zaburzenia rytmu serca. Guz chromochłonny rdzenia nadnerczy. Jaskra lub zwiększone ciśnienie śródgałkowe. Zatrzymanie moczu. Udar mózgu w wywiadzie. Grupy wysokiego ryzyka wystąpienia udaru krwotocznego mózgu. Dzieci w wieku poniżej 12 lat. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów stosujących jednocześnie: dihydroergotaminę, inhibitory MAO oraz w ciągu 2 tygodni po przerwaniu leczenia takimi lekami.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparatu nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: nerwowość, bezsenność; zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, ból głowy, senność; tachykardia; suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności; astenia. Niezbyt często: niepokój, pobudzenie. Rzadko: reakcje nadwrażliwości; omamy; drgawki, drżenie; zaburzenia rytmu serca; bladość, nadciśnienie tętnicze; wymioty; zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, gamma-GT, zwiększenie stężenia bilirubiny); suchość skóry, wysypka, zwiększona potliwość, pokrzywka; bolesne lub utrudnione oddawanie moczu. Stwierdzano przypadki nadużywania pseudoefedryny.

UWAGI
Ze względu na zawartość pseudoefedryny należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów z cukrzycą, nadczynnością tarczycy, nadciśnieniem tętniczym, tachykardią, zaburzeniami rytmu serca, chorobą niedokrwienną serca, umiarkowaną niewydolnością nerek lub niewydolnością wątroby oraz u osób w podeszłym wieku. Należy także zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów przyjmujących leki sympatykomimetyczne, takie jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, zmniejszające łaknienie, psychostymulujące, a także u pacjentów z chorobami, w których przeciwwskazane jest stosowanie leków cholinolitycznych (np. z rozrost gruczołu krokowego lub utrudnione opróżnianie pęcherza moczowego). Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z czynnikami ryzyka udaru krwotocznego mózgu. Sportowców należy poinformować, że leczenie chlorowodorkiem pseudoefedryny może przyczynić się do dodatnich wyników testów antydopingowych.
Pacjenci planujący prowadzenie pojazdów, wykonywanie potencjalnie niebezpiecznych czynności lub obsługiwanie maszyn nie powinni przekraczać zalecanej dawki oraz powinni zwrócić uwagę na indywidualną reakcję organizmu na preparat. Pacjenci, u których występuje senność, powinni powstrzymać się od prowadzenia pojazdów, wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności i obsługiwania maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl