LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Cirrus Duo (Cetirizine + Pseudoephedrine)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Cirrus Duo (OTC) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 5 mg + 120 mg 6 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
19,00
Cena
100% (zł):
19,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Cirrus Duo

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Vedim Sp. z o.o.

Co zawiera Cirrus Duo?

Lek Cirrus Duo występuje w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 5 mg dichlorowodorku cetyryzyny i 120 mg chlorowodorku pseudoefedryny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Cirrus Duo?

Lek Cirrus Duo zawiera 2 substancje czynne: cetyryzynę o działaniu przeciwalergicznym i pseudoefedrynę o działaniu obkurczającym naczynia krwionośne w śluzówce nosa.

Kiedy stosować Cirrus Duo?

Lek Cirrus Duo jest wskazany w leczeniu objawów sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia śluzówki nosa, takich jak: uczucie zatkania nosa, kichanie, katar oraz swędzenie nosa i spojówek. Lek jest przeznaczony do stosowania w przypadkach, gdy pożądane jest zarówno działanie przeciwalergiczne cetyryzyny, jak i zmniejszające przekrwienie śluzówki nosa działanie pseudoefedryny.

Jak stosować Cirrus Duo?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  • Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
    Zalecana dawka to 1 tabletka Cirrus Duo dwa razy na dobę (rano i wieczorem). Nie należy przyjmować więcej tabletek leku niż jest to zalecone. Okres stosowania leku Cirrus Duo nie powinien przekraczać okresu występowania objawów i nie powinien być dłuższy niż 2 do 3 tygodni; lekarz może zalecić stosowanie leku zawierającego samą cetyryzynę w kontynuacji leczenia.
  • Dzieci
    Leku Cirrus Duo nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Pacjenci z umiarkowaną niewydolnością nerek lub niewydolnością wątroby powinni zmniejszyć dawkę leku Cirrus Duo do 1 tabletki na dobę. Leku Cirrus Duo nie należy stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

Sposób podawania

Lek można przyjmować w czasie posiłków lub między posiłkami. Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu. Tabletek nie wolno przełamywać, rozgryzać, żuć ani kruszyć.

Kiedy Cirrus Duo nie może być stosowany?

Leku Cirrus Duo nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (cetyryzynę i pseudoefedrynę), efedrynę, piperazynę lub jej pochodne, lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek Cirrus Duo jest przeciwwskazany, jeśli u pacjenta występuje: ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka postać choroby niedokrwiennej serca, ciężka niewydolność nerek, niewyrównana nadczynność tarczycy, ciężkie zaburzenia rytmu serca, guz chromochłonny rdzenia nadnerczy, jaskra lub zwiększone ciśnienie śródgałkowe, zatrzymanie moczu; jeśli pacjent miał udar mózgu; jeśli pacjent należy do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia udaru krwotocznego mózgu; jeśli pacjent przyjmuje dihydroergotaminę (lek stosowany w migrenie); jeśli pacjent przyjmuje obecnie lub przyjmował w ciągu ostatnich 2 tygodni leki z grupy inhibitorów MAO. Nie stosować leku Cirrus Duo u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Cirrus Duo?

Jeśli po upływie 5 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem stosowania leku Cirrus Duo należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występują: cukrzyca, nadczynność tarczycy, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca lub zaburzenia rytmu serca, takie jak częstoskurcz, umiarkowana niewydolność nerek lub niewydolność wątroby, rozrost gruczołu krokowego lub trudności w oddawaniu moczu, choroby zapalne jelit. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z czynnikami ryzyka wystąpienia zatrzymania moczu (np. urazy rdzenia kręgowego, przerost gruczołu krokowego, rozrost gruczołu krokowego lub niedrożność pęcherza moczowego), ponieważ lek Cirrus Duo może zwiększać ryzyko zatrzymania moczu. Ostrożnie stosować u osób w podeszłym wieku. Szczególna ostrożność jest konieczna u pacjenta z czynnikami ryzyka udaru krwotocznego mózgu, takimi jak jednoczesne stosowanie innych leków zwężających naczynia krwionośne (np. bromokryptyny, pergolidu, lizurydu, kabergoliny, ergotaminy) lub jakiegokolwiek innego leku zmniejszającego przekrwienie o działaniu udrażniającym nos (np. fenylopropanolaminy, fenylefryny, efedryny) podawanego doustnie lub donosowo. Ostrożnie stosować u osób przyjmujących leki sympatykomimetyczne, takie jak leki zmniejszające przekrwienie śluzówki nosa, leki zmniejszające łaknienie, leki psychostymulujące (np. amfetamina i jej pochodne), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwnadciśnieniowe, alkohol lub leki hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego oraz powodujące pogorszenie sprawności, glikozydy nasercowe (takie jak digoksyna). Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, którzy przyjmują jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Lek Cirrus Duo może wpływać na wyniki alergicznych testów skórnych - testy skórne należy przeprowadzać po upływie 3 dni od odstawienia leku. Stosowanie leku Cirrus Duo może być przyczyną dodatnich wyników testów antydopingowych.

Jak stosować Cirrus Duo z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie wolno stosować leku Cirrus Duo jednocześnie lub w ciągu 2 tygodni po zakończeniu leczenia lekami z grupy inhibitorów MAO. Nie należy stosować leku Cirrus Duo z dihydroergotaminą. Ponadto może występować wzajemne oddziaływanie leku Cirrus Duo z następującymi lekami: linezolid; trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne; bromokryptyna, pergolid, lizuryd, kabergolina, ergotamina; leki obkurczające naczynia śluzówki nosa, takie jak fenylopropanolamina, fenylefryna, efedryna; leki zmniejszające apetyt, pochodne amfetaminy; leki obniżające ciśnienie krwi, takie jak metylodopa, guanetydyna i rezerpina oraz leki z grupy blokujących receptory beta-adrenergiczne (np. atenolol, bisoprolol); glikozydy naparstnicy; leki uspokajające; leki zobojętniające sok żołądkowy; inhibitory pompy protonowej (np. omeprazol); kaolin stosowany w biegunce; teofilina; rytonawir. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Cirrus Duo u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, którzy przyjmują równocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. kwas acetylosalicylowy, paracetamol, ibuprofen, naproksen.

Czy można stosować Cirrus Duo w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Cirrus Duo nie należy stosować w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Cirrus Duo?

Podczas stosowania leku często mogą wystąpić: nerwowość, bezsenność, zawroty głowy, bóle głowy, senność, przyspieszenie czynności serca, suchość śluzówki jamy ustnej, nudności, uczucie osłabienia. Niezbyt często: niepokój i pobudzenie. Rzadko mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości (w tym wstrząs anafilaktyczny), omamy, drgawki, drżenie, zaburzenia rytmu serca, bladość, wysokie ciśnienie krwi, wymioty, zaburzenia czynności wątroby, suchość skóry, wysypka, zwiększona potliwość, pokrzywka, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu. Bardzo rzadko: zaburzenia psychotyczne, zaburzenia smaku, udar mózgu, zapalenie jelita grubego spowodowane niewystarczającym przepływem krwi, wysypka polekowa, zapaść krążeniowa, obrzęk naczynioruchowy. Ponadto mogą wystąpić: zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, nietypowe rozszerzenie źrenic, ból oka, osłabienie widzenia, nieprawidłowa tolerancja wzrokowa światła, duszność, zaburzenia erekcji, ciężkie reakcje skórne, kołatanie serca, niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego, zatrzymanie moczu.
Jeżeli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego (obrzęk twarzy, powiek, śluzówek, warg, języka i krtani, powodujący trudności w oddychaniu i przełykaniu), należy natychmiast przerwać stosowanie leku Cirrus Duo i powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Cirrus Duo?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Objawy ostrego przedawkowania: zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenicy, zatrzymanie moczu, przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, uspokojenie, bezdech, utrata przytomności, sine zabarwienie skóry i zapaść sercowo-naczyniowa, bezsenność, omamy, drżenie, drgawki.

Czy Cirrus Duo wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Cetyryzyna w zalecanych dawkach nie wykazywała istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i sprawność psychofizyczną. Cetyryzyna w dawkach większych niż zalecane może wpływać na ośrodkowy układ nerwowy. Jednoczesne stosowanie cetyryzyny z alkoholem lub innymi substancjami o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy, może dodatkowo osłabiać zdolność reagowania i koncentrację. Nie odnotowano ani nie oczekuje się negatywnego wpływu pseudoefedryny. Zaleca się, aby pacjenci prowadzący pojazdy, wykonujący potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługujący maszyny zachowali ostrożność, nie stosowali dawki większej niż zalecana i uwzględnili indywidualną reakcję na lek oraz możliwość wystąpienia działań niepożądanych. Nie powinno się prowadzić pojazdów, jeśli odczuwa się senność lub zawroty głowy.

Jak przechowywać Cirrus Duo?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Cirrus Duo - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Cirrus Duo - powiązane artykuły

Poniedziałek, 12 lutego 2024

Pseudoefedryna - ryzyko poważnych neurologicznych działań niepożądanych Przedstawiciele właściwych Podmiotów Odpowiedzialnych w porozumieniu z Europejską Agencją Leków i Urzędem...

Więcej »
Środa, 6 grudnia 2023

Pseudoefedryna - nowe środki ostrożności w stosowaniu Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii Europejskiej Agencji Leków (Pharmacovigilance Risk...

Więcej »

Doustne leki przeciwalergiczne dostępne bez recepty są lekami przeciwhistaminowymi, które hamują reakcję alergiczną.

Więcej »

Czym jest pseudoefedryna Jakie są wskazania do stosowania pseudoefedryny? Jakie są przeciwwskazania do stosowania pseudoefedryny? Jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności przy...

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem