LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Cirrus (Cetirizine + Pseudoephedrine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Cirrus (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 5 mg + 120 mg 14 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 28,00 Cena 100% (zł): 28,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Cirrus

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Vedim Sp. z o.o.

Co zawiera Cirrus?

Lek Cirrus występuje w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu i jest dostępny na receptę.
1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 5 mg dichlorowodorku cetyryzyny i 120 mg chlorowodorku pseudoefedryny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Cirrus?

Lek Cirrus zawiera 2 substancje czynne: cetyryzynę o działaniu przeciwalergicznym i pseudoefedrynę o działaniu obkurczającym naczynia krwionośne w śluzówce nosa.

Kiedy stosować Cirrus?

Lek Cirrus jest wskazany w leczeniu objawów sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia śluzówki nosa, takich jak: uczucie zatkania nosa, kichanie, wodnista wydzielina z nosa oraz swędzenie nosa i spojówek. Lek jest przeznaczony do stosowania w przypadkach, gdy pożądane jest zarówno działanie przeciwalergiczne cetyryzyny, jak i zmniejszające przekrwienie śluzówki nosa działanie pseudoefedryny.

Jak stosować Cirrus?

Dawkowanie leku Cirrus, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można przyjmować w czasie posiłków lub między posiłkami. Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu. Tabletek nie wolno przełamywać, rozgryzać, żuć ani kruszyć.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Cirrus?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Cirrus nie może być stosowany?

Leku Cirrus nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (cetyryzynę i pseudoefedrynę), efedrynę, piperazynę lub jej pochodne, lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Cirrus nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Cirrus?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cirrus lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Lek Cirrus może wpływać na wyniki alergicznych testów skórnych - testy skórne należy przeprowadzać po upływie 3 dni od odstawienia leku. Stosowanie leku Cirrus może być przyczyną dodatnich wyników testów antydopingowych.

Jak stosować Cirrus z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Cirrus u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, którzy przyjmują równocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. kwas acetylosalicylowy, paracetamol, ibuprofen, naproksen.

Czy można stosować Cirrus w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Cirrus u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Cirrus?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Cirrus, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Jeżeli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego (obrzęk twarzy, powiek, śluzówek, warg, języka i krtani, powodujący trudności w oddychaniu i przełykaniu), należy natychmiast przerwać stosowanie leku Cirrus i powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Cirrus?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy Cirrus wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Cetyryzyna w zalecanych dawkach nie wykazywała istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i sprawność psychofizyczną. Cetyryzyna w dawkach większych niż zalecane może wpływać na ośrodkowy układ nerwowy. Jednoczesne stosowanie cetyryzyny z alkoholem lub innymi substancjami o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy, może dodatkowo osłabiać zdolność reagowania i koncentrację. Nie odnotowano ani nie oczekuje się negatywnego wpływu pseudoefedryny. Zaleca się, aby pacjenci prowadzący pojazdy, wykonujący potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługujący maszyny zachowali ostrożność, nie stosowali dawki większej niż zalecana i uwzględnili indywidualną reakcję na lek oraz możliwość wystąpienia działań niepożądanych. Nie powinno się prowadzić pojazdów, jeśli odczuwa się senność lub zawroty głowy.

Jak przechowywać Cirrus?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner