Dodaj do mojego indeksu leków »

Claritine Active (Loratadine+Pseudoephedrine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Claritine Active (OTC) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 5 mg + 120 mg 6 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,00 Cena 100% (zł): 16,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Claritine Active (OTC) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 5 mg + 120 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,00 Cena 100% (zł): 22,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Claritine Active

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Bayer Sp. z o.o.

CO ZAWIERA CLARITINE ACTIVE

1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 5 mg loratadyny i 120 mg siarczanu pseudoefedryny. Lek zawiera laktozę i sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek zawiera 2 substancje czynne: loratadynę o działaniu przeciwalergicznym i pseudoefedrynę o działaniu obkurczającym śluzówkę.

KIEDY STOSUJE SIĘ CLARITINE ACTIVE

Lek jest wskazany w leczeniu objawów okresowego, alergicznego zapalenia śluzówki nosa, którym towarzyszy przekrwienie śluzówki nosa. Lek Claritine Active zmniejsza następujące objawy: uczucie zatkania nosa, kichanie, wodnista wydzielina z nosa (katar), swędzenie nosa i oczu, łzawienie, pieczenie i zaczerwienienie oczu.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zalecana dawka to 1 tabletka dwa razy na dobę (co 12 godzin). Nie należy przyjmować więcej tabletek leku niż jest to zalecone. Bez zalecenia lekarza nie należy przyjmować leku dłużej niż przez 10 dni.
Dzieci
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Leku nie należy stosować u osób w wieku powyżej 60 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Leku nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek.
Sposób podawania
Lek może być przyjmowany niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Tabletek nie należy dzielić, rozgniatać, rozgryzać ani żuć.

KIEDY CLARITINE ACTIVE NIE MOŻE BYĆ STOSOWANA

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (loratadynę, pseudoefedrynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku, lub inne leki działające obkurczająco na naczynia krwionośne śluzówki. Lek jest przeciwwskazany, jeśli u pacjenta występuje jaskra z wąskim kątem przesączania, nadczynność tarczycy, trudności w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu, wysokie ciśnienie tętnicze, choroba serca lub naczyń krwionośnych; jeśli u pacjenta w przeszłości wystąpił udar mózgu lub występuje ryzyko udaru mózgu; jeśli pacjent przyjmuje obecnie lub przyjmował w ciągu ostatnich 14 dni leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów MAO; jeśli u pacjenta występują trudności w połykaniu tabletek, zwężenie górnego odcinka przewodu pokarmowego lub nieprawidłowa czynność przełyku. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie stosować u kobiet w ciąży.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po upływie 10 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występują: przewlekłe schorzenia oczu, cukrzyca, choroby przewodu pokarmowego, pęcherza moczowego, prostaty, jeśli w przeszłości występowały trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli) lub zawał serca. Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią objawy, takie jak: gorączka, wysypka lub małe krostki na całym ciele. Należy przerwać stosowanie leku na 24 godziny przed zabiegiem chirurgicznym. Należy przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem, w przypadku wystąpienia: wysokiego ciśnienia tętniczego, szybkiego bicia serca lub kołatania serca, nieprawidłowego rytmu serca, złego samopoczucia, nudności i bólu głowy lub nasilającego się bólu głowy podczas stosowania leku. Lek Claritine Active ma właściwości uzależniające, które mogą wystąpić, jeśli pacjent przyjmuje lek przez okres dłuższy niż zalecany; w takim przypadku nagłe odstawienie leku może spowodować depresję. Przyjmowanie dawek większych niż zalecane może być przyczyną zatrucia. Należy zaprzestać stosowania leku na co najmniej 48 godzin przed wykonaniem uczuleniowych testów skórnych. Stosowanie leku może być przyczyną dodatnich wyników testów antydopingowych.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie wolno stosować leku jednocześnie lub w ciągu 14 dni po zakończeniu leczenia lekami przeciwdepresyjnymi z grupy inhibitorów MAO. Może występować wzajemne oddziaływanie leku Claritine Active z następującymi lekami: glikozydy naparstnicy; leki obniżające ciśnienie krwi, takie jak: metylodopa, mekamylamina, rezerpina, alkaloidy ciemiężycy lub guanetedyna; leki zmniejszające przekrwienie śluzówki stosowane doustnie lub do nosa, takie jak: fenylopropanolamina, fenylefryna, efedryna; leki zmniejszające apetyt, pochodne amfetaminy; trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne; leki stosowane w migrenie, takie jak: dihydroergotamina, ergotamina lub metyloergometryna; linezolid; bromokryptyna; leki stosowane w chorobie Parkinsona, takie jak: kabergolina, lizuryd i pergolid; leki zobojętniające sok żołądkowy; kaolin stosowany w biegunce.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Nie należy stosować leku w czasie ciąży. Jeśli kobieta karmi piersią, nie powinna przyjmować leku.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Bardzo często może wystąpić bezsenność. Często: pragnienie, nerwowość, senność, depresja, pobudzenie, brak apetytu, zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, szybkie bicie serca, zapalenie gardła, zapalenie śluzówki nosa, zaparcia, nudności, ból głowy, uczucie zmęczenia. Niezbyt często: dezorientacja, drżenie, zwiększona potliwość, uderzenia gorąca, zaburzenia smaku, wzmożone łzawienie, szumy w uszach, kołatanie serca, krwawienie z nosa, częste oddawanie moczu i zaburzenia oddawania moczu, świąd. Bardzo rzadko: ciężkie reakcje alergiczne, w tym wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, zawroty głowy, drgawki, nieprawidłowy rytm serca, wysokie ciśnienie krwi, kaszel, skurcz oskrzeli, nieprawidłowa czynność wątroby, zatrzymanie moczu, łysienie. Ponadto może wystąpić zwiększenie masy ciała. Po dopuszczeniu leku do obrotu, zgłaszano pojedyncze przypadki ostrej uogólnionej osutki krostkowej - ciężkiej reakcji skórnej, mogącej wystąpić podczas stosowania produktów zawierających pseudoefedrynę.
Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, mogące świadczyć o ciężkiej reakcji alergicznej, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, gdyż mogą wystąpić niebezpieczne objawy przedawkowania, takie jak: bezdech, sinica, śpiączka, zapaść, utrata przytomności, drgawki. Inne objawy, które mogą wystąpić po przedawkowaniu to: omamy, wysoka gorączka, nieregularne lub wolne albo szybkie bicie serca, zaburzenia świadomości i nastroju, ciężka ospałość lub oszołomienie, nerwowość lub podniecenie, wymioty, bóle zamostkowe, niewyraźne widzenie, wysokie lub niskie ciśnienie krwi.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Pacjent powinien powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn przed sprawdzeniem swojej indywidualnej reakcji na zażycie leku. Nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, jeśli wystąpią takie objawy, jak: senność, zawroty głowy, dezorientacja, ból głowy, które mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych