LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Claritine (Loratadine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Claritine (Rp) syrop 1 mg/ml 1 but. 120 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,95 Cena 100% (zł): 14,95 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Claritine (Rp) tabletki 10 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 22,03 Cena 100% (zł): 22,03 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Claritine

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Bayer Sp. z o.o.

CO ZAWIERA CLARITINE?

Claritine syrop
1 ml syropu Claritine zawiera 1 mg loratadyny. 5 ml syropu (1 miarka) zawiera 5 mg loratadyny. Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.
Claritine tabletki
1 tabletka Claritine zawiera 10 mg loratadyny. Lek zawiera laktozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

jak działa claritine?

Loratadyna jest lekiem przeciwalergicznym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

kiedy stosować claritine?

Lek Claritine jest wskazany w leczeniu objawów alergicznego zapalenia śluzówki nosa (takich jak: kichanie, wyciek z nosa i swędzenie, świąd i pieczenie oczu) i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

jak stosować claritine?

Dawkowanie leku Claritine, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Nie jest konieczne popijanie syropu wodą lub innymi płynami.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki claritine?

Jeśli pacjent zapomni zażyć lek o zwykłej porze, należy przyjąć go tak szybko jak to jest możliwe, a następnie powrócić do zwykłego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy lek claritine nie może być stosowany?

Leku Claritine nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (loratadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Claritine w postaci syropu nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Lek Claritine w postaci tabletek nie jest przeznaczony dla dzieci, których masa ciała jest mniejsza niż 30 kg.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania claritine?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Claritine lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Należy przerwać stosowanie leku Claritine na około 48 godzin przed planowanym wykonaniem testów skórnych, ponieważ loratadyna może zmniejszyć lub całkowicie zahamować reakcję skórną, która w normalnych warunkach byłaby dodatnia.

jak stosować claritine z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować claritine w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Claritine u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania claritine?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Claritine, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Jeżeli podczas stosowania leku Claritine wystąpią ciężkie reakcje alergiczne, należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

co zrobić w przypadku przedawkowania claritine?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

czy claritine wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Podczas stosowania leku Claritine u niektórych osób bardzo rzadko występowała senność, która może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

jak przechowywać claritine?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl