LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Clemastinum Hasco (Clemastine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Clemastinum Hasco (Rp) syrop 1 mg/10 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 6,80 Cena 100% (zł): 6,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Clemastinum Hasco (Rp) tabletki 1 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 7,30 Cena 100% (zł): 7,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Clemastinum Hasco

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

Co zawiera Clemastinum Hasco?

Lek Clemastinum Hasco występuje w postaci syropu i tabletek. Obie pozycje są dostępne na receptę.
Clemastinum Hasco syrop10 ml syropu zawiera 1 mg klemastyny w postaci fumaranu. Lek zawiera maltitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu - mogą powodować reakcje alergiczne.
Clemastinum Hasco tabletki
1 tabletka zawiera 1 mg klemastyny w postaci fumaranu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Clemastinum Hasco?

Klemastyna jest lekiem przeciwhistaminowym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

Kiedy stosować Clemastinum Hasco?

Lek Clemastinum Hasco jest stosowany w celu łagodzenia objawów alergii skórnych (takich jak zapalenie kontaktowe skóry, pokrzywka, świąd) i skórnych objawów obrzęku naczynioruchowego (obrzęku Quinckego) oraz w celu łagodzenia objawów alergicznego zapalenia śluzówki nosa (takich jak wodnista wydzielina z nosa, kichanie, łzawienie).

Jak stosować Clemastinum Hasco?

Dawkowanie leku Clemastinum Hasco, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować doustnie. Do opakowania syropu dołączona jest miarka ułatwiająca  dawkowanie leku.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Clemastinum Hasco?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Clemastinum Hasco nie może być stosowany?

Leku Clemastinum Hasco nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (klemastynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na inne związki o budowie chemicznej podobnej do klemastyny (np. difenhydramina, chlorfeniramina). Leku Clemastinum Hasco nie należy stosować u dzieci, które nie ukończyły 12 miesięcy (w pierwszym roku życia).

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Clemastinum Hasco?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Clemastinum Hasco lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają, należy poradzić się lekarza. Należy przerwać stosowanie klemastyny na kilka dni (co najmniej 3 dni) przed wykonaniem testów alergicznych. Nie należy pić alkoholu podczas stosowania klemastyny.

Jak stosować lek Clemastinum Hasco z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Clemastinum Hasco w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Clemastinum Hasco u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Clemastinum Hasco?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Clemastinum Hasco, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Clemastinum Hasco?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy lek Clemastinum Hasco wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Clemastinum Hasco może powodować senność, co obniża sprawność psychofizyczną, zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn - podczas stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Clemastinum Hasco?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner