LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Clemastinum WZF (Clemastine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Clemastinum WZF (Rp) syrop 1 mg/10 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 6,40 Cena 100% (zł): 6,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Clemastinum WZF (Rp) tabletki 1 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 6,30 Cena 100% (zł): 6,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Clemastinum WZF

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Co zawiera Clemastinum WZF?

Lek Clemastinum WZF występuje w postaci syropu i tabletek. Obie pozycje są dostępne na receptę.
Clemastinum WZF syrop10 ml syropu zawiera 1 mg klemastyny w postaci fumaranu. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu - mogą powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera małe ilości alkoholu.
Clemastinum WZF tabletki
1 tabletka zawiera 1 mg klemastyny w postaci fumaranu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Clemastinum WZF?

Klemastyna jest lekiem przeciwhistaminowym, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

Kiedy stosować Clemastinum WZF?

Lek Clemastinum WZF jest stosowany w leczeniu następujących chorób i dolegliwości: objawy dotyczące nosa i oczu, związane z alergicznym zapaleniem śluzówki nosa (takie jak zatkany nos, duża ilość wodnistej wydzieliny z nosa, swędzenie nosa, częste kichanie, zaczerwienienie oczu, łzawienie, swędzenie oczu), kontaktowe zapalenie skóry, pokrzywka, świąd skóry, wyprysk atopowy, obrzęk naczynioruchowy.

Jak stosować Clemastinum WZF?

Dawkowanie leku Clemastinum WZF, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować doustnie. Do opakowania syropu dołączona jest miarka ułatwiająca  dawkowanie leku. Lek można przyjmować przed, w trakcie lub po posiłku.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Clemastinum WZF?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy przyjąć pominiętą dawkę możliwie jak najszybciej. Jeśli zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i zażyć następną według zaleconego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Clemastinum WZF nie może być stosowany?

Leku Clemastinum WZF nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (klemastynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na substancje o podobnej budowie do klemastyny (np. difenhydramina, chlorfeniramina). Leku Clemastinum WZF nie należy stosować u dzieci, które nie ukończyły 12 miesięcy (w pierwszym roku życia).

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Clemastinum WZF?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Clemastinum WZF lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się lub nasilają, należy poradzić się lekarza. Należy przerwać przyjmowanie klemastyny na kilka dni przed wykonaniem testów alergicznych. Nie należy pić alkoholu podczas stosowania klemastyny.

Jak stosować lek Clemastinum WZF z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Clemastinum WZF w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Clemastinum WZF u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Clemastinum WZF?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Clemastinum WZF, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Clemastinum WZF?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy lek Clemastinum WZF wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych (np. senności, zmęczenia, zawrotów głowy) podczas stosowania leku Clemastinum WZF nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Clemastinum WZF?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki z syropem wynosi 3 miesiące.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner