LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Clensia (Macrogol + Sodium sulfate anhydrous + Sodium citrate + Simeticone)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Clensia (Rp) proszek do sporządzania roztworu doustnego 8 saszetek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 35,20 Cena 100% (zł): 35,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Clensia

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Alfasigma Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Clensia?

Lek Clensia występuje w postaci proszku, z którego przygotowuje się roztwór doustny. Lek jest dostępny na receptę.
Składniki leku Clensia znajdują się w dwóch osobnych saszetkach. Saszetka A zawiera: 52,5 g makrogolu 4000, 3,75 g bezwodnego siarczanu sodu, 0,08 g symetykonu. Saszetka B zawiera: 1,863 g dwuwodnego cytrynianu sodu, 0,813 g bezwodnego kwasu cytrynowego, 0,73 g chlorku sodu, 0,37 g chlorku potasu.

Jak działa Clensia?

Lek Clensia zawiera składniki, które opróżniają jelita z zawartości. Po przyjęciu leku należy się spodziewać wodnistych stolców.

Kiedy stosować lek Clensia?

Lek Clensia jest przeznaczony dla osób dorosłych w celu oczyszczenia jelit przed badaniem diagnostycznym.

Jak stosować lek Clensia?

Dawkowanie leku Clensia i sposób podawania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Clensia jest przeznaczony do stosowania doustnego. Opakowanie zawiera 4 saszetki A i 4 saszetki B. W czasie pojedynczego cyklu terapii należy rozpuścić 8 saszetek w 2 litrach wody. 2 saszetki A i 2 saszetki B należy rozpuścić w 1 litrze wody. Przed przyjęciem leku Clensia należy uważnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i ściśle  przestrzegać wszystkich zaleceń.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Clensia?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć lek, powinien jak najszybciej przyjąć pominiętą dawkę, gdy tylko sobie o tym przypomni. Jeśli upłynęło kilka godzin od planowej pory przyjęcia leku, należy skontaktować się z lekarzem. Ważne jest, aby zakończyć przygotowania co najmniej 2 godziny przed badaniem diagnostycznym.

Kiedy lek Clensia nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Clensia nie jest przeznaczony dla osób w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Clensia?

Przed przepisaniem leku Clensia lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem u danego pacjenta. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. W razie wątpliwości związanych z zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli podczas przyjmowania leku Clensia wystąpi nagły ból brzucha lub krwawienie z odbytu, należy jak najszybciej zgłosić się po pomoc medyczną.

Jak stosować lek Clensia z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Jak stosować lek Clensia z jedzeniem?

Podczas stosowania leku Clensia aż do zakończenia badania diagnostycznego nie należy spożywać żadnych stałych pokarmów.

Czy można stosować lek Clensia w ciąży i okresie karmienia piersią?

Ponieważ wchłanianie leku Clensia do organizmu jest bardzo małe, można go w razie konieczności stosować w okresie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Clensia?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić po zastosowania leku Clensia, są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Clensia i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi jakikolwiek z następujących objawów: wysypka lub świąd, obrzęk twarzy, kostek lub innych części ciała, nieregularna czynność serca, bardzo duże zmęczenie, duszność.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Clensia?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, może wystąpić intensywna biegunka, która może doprowadzić do odwodnienia. Należy wypić dużą ilość płynów, szczególnie soków owocowych. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Clensia wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Clensia nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać lek Clensia?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek w saszetkach należy przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC. Po rozpuszczeniu zawartości saszetek w wodzie, roztwór można przechowywać (pod przykryciem) w temperaturze poniżej 25ºC lub w lodówce (2-8°C). Nie należy przechowywać roztworu dłużej niż przez 24 godziny.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner