LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Clodivac (Diphtheria toxoid + Tetanus toxoid)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Clodivac (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 5 j.m. + 40 j.m./0,5 ml 1 amp. 0,5 ml
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
59,50
Cena
100% (zł):
59,50
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Clodivac: zawiesina do wstrzykiwań (5 j.m. + 40 j.m./0,5 ml) 1 amp. 0,5 ml

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Szczepionka przeciwtężcowa.

SKŁAD
1 dawka (0,5 ml) zawiera toksoid tężcowy - nie mniej niż 40 j.m. oraz toksoid błoniczy - nie mniej niż 5 j.m., adsorbowane na wodorotlenku glinu.

WSKAZANIA
Szczepionka służy do czynnego uodporniania dzieci, które ukończyły 7. rok życia, młodzieży i dorosłych, przeciw tężcowi i błonicy:
- szczepienie podstawowe - osoby, które ukończyły 7. rok życia i nie były szczepione przeciw błonicy i tężcowi (szczepionkami DTP lub DT);
- szczepienie przypominające - dzieci, które ukończyły 7. rok życia i nie otrzymały dawki przypominającej DTPa w 6. roku życia (w przypadku przeciwwskazań do szczepień przeciw krztuścowi); młodzież w 14. i 19. roku życia; dorośli, którzy otrzymali pełny cykl szczepienia podstawowego przeciw tężcowi i błonicy (dawka przypominająca co 10 lat);

W dalszej części serwisu znajdują się informacje fachowe przeznaczone dla profesjonalistów. 

Potwierdzam, że jestem lekarzem, farmaceutą lub osobą profesjonalnie związaną z ochroną zdrowia lub z obrotem produktami leczniczymi.

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne


Nowy użytkownik     Posiadam kontoZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych
Clodivac (Rp) zawiesina do wstrzykiwań 5 j.m. + 40 j.m./0,5 ml 15 amp. 0,5 ml
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
580,00
Cena
100% (zł):
580,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem